ARCHAION KALLOS | Philokallia

ARCHAION KALLOS

Festival pravoslavné hudby

ARCHAION KALLOS 2019

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Objevná dramaturgie festivalu také tentokrát představuje jedinečné koncerty, které odhalují mimo jiné vztah pravoslavné hudby k českému hudebnímu dění. Takový je i koncert u příležitosti 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů s názvem Byzantská hudba Bohuslava Martinů, jenž odkrývá významný vliv řecko-byzantské hudby na operu Řecké pašije, či koncert Spasi Bože Pravoslavná hudba Miroslava Košlera, který připomíná přínos a vztah významného českého sbormistra k pravoslavné hudbě.

Po velkém úspěchu loňského koncertu Byzanc v Kampusu Hybernská, který ukázal v Čechách dosud neznámou krásu neliturgické a paraliturgické byzantské hudby, festival letos pozval vynikající kyperský soubor Santouto, který se specializuje na historicky poučenou interpretaci této hudby v podání dobových nástrojů (řecká loutna, santúr). Koncert se tentokrát koná v Café Kampus.

Festival představí i letos široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, znamennyj raspěv, staroruská polyfonie, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. Rachmaninov, P. Česnokov, A. Kastalskij aj.) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a Valentin Silvestrov. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb českých autorů, tentokrát Michala Rataje.

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Lubomíra Zaorálka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové, 
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharuse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

 


Program

Byzanc v kavárně

2. 10. 2019, 19:30

Tradiční lidová duchovní a světská hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Malá Asie, Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckého souboru Santouto.

Konstantina Xenofontos: zpěv
Charalambos Panteli: řecká loutna
Veronika Aloneftou: santúr
Giorgos Lambrou: housle

Místo konání: Kavárna a Galerie Café Kampus, Náprstkova 10, 110 00 Praha 1

Vstupné: 280 Kč, 200 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze a Kyperského Ministerstva školství a kultury.

Klenoty ruské duchovní hudby, 1. část
Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého podle staroruské tradice

6. 10. 2019, 9:30 (dopoledne, v rámci bohoslužby), VSTUP VOLNÝ

Znamennyj raspěv, raná ruská polyfonie aj.

Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

VSTUP VOLNÝ

 

Klenoty ruské duchovní hudby, 2. část
Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého z pera S. Rachmaninova, A. Kastalského a P. Česnokova

6. 10. 2019, 19:30

Pražští Pěvci, sbormistr: Stanislav Mistr

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde


Spasi Bože
Pocta M. Košlerovi aneb
Pravoslavná hudba Miroslava Košlera

7. 10. 2019, 19:30

Přední český sbormistr Miroslav Košler měl, mimo jiné, i silný vztah k pravoslavné hudbě. O jeho hlubokém zájmu a lásce k hudbě východního křesťanství svědčí velké množství jeho sborových úprav (viz např. CD Spasi Bože) a také fakt, že jako první učil řemeslo řízení pravoslavných sborů řecké sbormistry Maria Christou (ředitele festivalu Archaion Kallos) a Solona Kladase. Na koncertě zazní skladby, které M. Košler miloval, dirigoval a také upravil, v podání jeho žáků a spolupracovníků a také premiéra české verze proslaveného hymnu sv. Nektaria Eginského Agni parthene.

Program: pravoslavné zpěvy P. Česnokova, P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova, A. D. Kastalského aj. a také autorské sborové úpravy M. Košlera

Účinkují:

Pražský smíšený sbor, sbormistr: Jiří Petrdlík
sólo: Lukáš Hynek Krämer, baryton

VUS UK (Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze)
sbormistr: Ondřej Kunovský

Philokallia Ensemble, Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucí:
Marios Christou
hostující dirigent:
Pavel Trojan Jr.

Jako host vystoupí Dětský sbor Cyrilo-Metodějské školy,
hudební nastudování: Larissa Sakvina

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

 

Byzantská hudba Bohuslava Martinů

10. 10. 2019, 19:30

Po velkém úspěchu koncertu Řecké Velikonoce Bohuslava Martinů, který se konal v roce 2017 a poprvé ukázal vlivy a citace byzantské hudby v opeře Řecké pašije, připravuje festival Archaion Kallos u příležitosti 60. výročí úmrtí významného českého skladatele (2019) další koncert, který se tímto tématem zabývá. Na koncertě zazní byzantské skladby, které použil Bohuslav Martinů v opeře Řecké pašije, a také byzantské hymny z nově objeveného rukopisu B. Martinů, a to v originální podobě v podání předního řeckého protopsaltise Anastasiou i ve zpracování skladatele v podání souboru Piccolo coro.

Piccolo coro, sbormistr: Marek Valášek (Česká republika)
sólo: Grigorios Anastasiou (Řecko)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

 

Hesychasmus – hudba (z) ticha

OJEDINĚLÁ KOMBINACE INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY A LIVE ELECTRONICS VYCHÁZEJÍCÍ Z PRAVOSLAVNÉ spirituality

20. 10. 2019, 19:30

Arvo Pärt, Valentin Silvestrov, Michal Rataj, sv. Jan Koukouzelis, byzantská hudba aj.
Poslední koncert festivalu, který se tradičně zabývá hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením.

Jan Pudlák: klavír
Kyriakos Kyriakou: klavír
Philokallia Ensemble, umělecký vedoucí: Marios Christou
Michal Rataj: live electronics

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde


Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.
Předprodej:
Online prodej vstupenek zde

a také v prodejně Via musica, adresa:
Via Musica – Prague Ticket Office
Staroměstské náměstí 14 / 604
Praha 1, 110 00,
Otevřeno denně 10:00 – 20:00
cdshop@viamusica.cz

www.pragueticketoffice.com
Bohoslužba (6. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: info@philokallia.com


Doprovodné akce


Projekce

Projekce dokumentárního filmu

Cesta na Svatou horu Athos

16. 10. 2019, 20:00 /VSTUP VOLNÝ

Jazyk: Řecky s anglickými titulky

Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a; 120 00 Praha 2- Nové Město


Výstavy

Výstava

OD 1. 10. DO 31. 10. 2019 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otvírací doba:
pondělí: 8:00–10:00 (dopoledne)
středa: 19:00–20:00
pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–21:00
neděle: 9:00–13:00
vstup volný


Přednášky

14. 10. 2019, 18:00 /VSTUP VOLNÝ

Prof. Evžen Kindler: teolog a muzikolog
Haig Utidjian, Ph.D.

Jazyk: čeština
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a; 120 00 Praha 2- Nové Město


Ohlasy v médiích

Archaion Kallos 2017 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu zde

Archaion Kallos 2016 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu (celodenní záznamy, až od neděle) zde

Archaion Kallos 2015 (výběr)

a) Reportáž v TV zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Článek na webu  zde

d) Český rozhlas zde


Ročník 2018

„Osvícený“ Východ
aneb
Osvícenství a osvícení v hudbě východního křesťanství

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallosznamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).
Letošní, již devátý ročník festivalu (2018) je výjimečný mimo jiné i proto, že se inspiroval 240. výročím úmrtí největšího postbyzantského skladatele 18. stol. Petra Pelloponisia a zabývá se tématem „‚Osvícený‘ Východ aneb Hudba doby osvícenství na křesťanském Východě“.
Pojem „světlo“ je základem obou slov – osvícenství i osvícení, přitom jejich chápaní a vliv na Východě a na Západě jsou zcela odlišné. Západní osvícenství (Aufklärung, le Siècle des Lumières) se zaměřuje zejména na lidský rozum a logiku jako hlavní prostředky poznání a rozvíjení, tedy „osvětlení“ člověka. Ve stejné době na Svaté hoře Athos sv. Nikodém Svatohorec kompiluje jeden z nejdůležitějších spisů pravoslavné spirituality – Filokalii, podle které člověk může být doopravdy osvícen jen „nestvořeným světlem“, tedy pomocí „Božských nestvořených energií“. V tomto procesu lidský rozum a logika nehrají zásadní roli. Duchovní hudba, jak na západě, tak i na východě Evropy, reflektuje velmi zajímavým způsobem ideje západního osvícenství a také pravoslavné chápání osvícení. Tomuto tématu budοu věnovány dva koncerty festivalu, jedna bohoslužba, přednášky a hlavně Mezinárodní konference Duchovní hudba na Východě a na Západě (více o konferenci zde).
Další zajímavostí tohoto ročníku je koncert Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur, které jako první představí v Praze dosud neznámé skladby z rukopisu kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství).
I letos festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. Rachmaninov – Celonoční bdění) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a Gennadij N. Lapajev. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb mladých českých autorů, tentokrát Jakuba Rataje a Jana Duška.

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Antonína Staňka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové,
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharuse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

 

Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur

1. 10. 2018, 19:30

Koncert představí bohatství duchovní hudby Kypru ve formě dialogu mezi západní a východní tradicí, neboť obě tyto tradice byly ve středověku zastoupeny v kyperských chrámech, vzdálených třeba jen několik metrů od sebe. V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství) a také české premiéry vícehlasých motetů významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9. Zazní také duchovní skladby z doby osvícenství.

Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí: David Eben (Česká republika)
Philokallia Ensemble, Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucí: Marios Christou (Kypr, Česká republika)
Antonios Aetopoulos (Řecko) – protopsaltis
Sbor Arcibiskupského gymnázia
sbormistři: Aikaterini Asfoura, Igor Angelov (Kypr, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde

Osvícenství a osvícení aneb Mše a liturgie
Duchovní hudba 18. stol. na Východě a na Západě

4. 10. 2018, 19:30

Výjimečná dramaturgie, která představí různá zhudebnění „západní mše svaté“ z pera velkých mistrů klasické hudby, jako je W. A. Mozart, a zároveň pozoruhodná zhudebnění „východní liturgie sv. Jana Zlatoústého“ od proslulých ukrajinských autorů M. Berezovského, D. Bortňanského aj.

Piccolo coro & Piccola orchestra, dirigent: Marek Valášek (Česká republika)
Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150Kč
Online prodej vstupenek zde

Celonoční bdění

13. 10. 2018, 19:30

S. Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37
Jan Dušek: Čtyři písně Šalamounovy II – světová premiéra
Bohemiachor, sbormistr Kryštof Spirit (Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde


Byzanc v Kampusu Hybernská

16. 10. 2018, 19:30

Tradiční lidová duchovní hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckých souborů Chorodia Agiu Georgiu, Qaraba Ensemble a dalších hostů.
Koncert se uskuteční za spolupráce s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Vstupné: 100 Kč, pro studenty UK vstup volný
Online prodej vstupenek zde

Světlo tiché…
hudbou (z) ticha k osvícení

18. 10. 2018, 19:30

Arvo Pärt, Gennadij N. Lapajev, Jakub Rataj (světová premiéra), byzantská hudba, aj.
Poslední koncert festivalu tradičně se zabývající hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením, tentokrát inspirovaný tématem letošního ročníku festivalu, tj. východní duchovní hudbou jako prostředkem osvícení (φωτισμός).

Sára Medková: klavír
Jakub Rataj: zvukové intervence

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč (studenti, důchodci), pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde

BOHOSLUŽBA

„Osvícený“ Východ
aneb
Hudba doby osvícenství v Konstantinopoli
Liturgie sv. Jana Zlatoústého se skladbami největších konstantinopolských skladatelů 18. století

7. 10. 2018, 9:30 (DOPOLEDNE), VSTUP VOLNÝ

P. Chalatzoglou, Β. Byzantios, P. Peloponnesios.

Protopsaltis Konstantinos Bousdekis s doprovodným sborem (byzantský ison)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstup volný

Výstava

OD 1. 10. DO 31. 10. 2018 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otvírací doba:
pondělí: 8:00 -10:00 (dopoledne)
středa: 19:00 – 20:00
pátek: 19:00 – 20:00
sobota: 19:00 – 21:00
neděle: 9:00 – 13:00 
vstup volný

11. 10. 2018, 14:30 P.M /VSTUP VOLNÝ

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici 
Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, Česká republika)

Klasicistické formy z konstantinopolských dílen
PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)

Datum a místo budou upřesněny v následujících dnech.  

 Jazyk: čeština
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 Místnost: R107