Archaion Kallos | Philokallia

Archaion Kallos

„Osvícený“ Východ 
aneb 
Osvícenství a osvícení v hudbě východního křesťanství

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallosznamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).
Letošní, již devátý ročník festivalu (2018) je výjimečný mimo jiné i proto, že se inspiroval 240. výročím úmrtí největšího postbyzantského skladatele 18. stol. Petra Pelloponisia a zabývá se tématem „‚Osvícený‘ Východ aneb Hudba doby osvícenství na křesťanském Východě“. 
Pojem „světlo“ je základem obou slov – osvícenství i osvícení, přitom jejich chápaní a vliv na Východě a na Západě jsou zcela odlišné. Západní osvícenství (Aufklärungle Siècle des Lumières) se zaměřuje zejména na lidský rozum a logiku jako hlavní prostředky poznání a rozvíjení, tedy „osvětlení“ člověka. Ve stejné době na Svaté hoře Athos sv. Nikodém Svatohorec kompiluje jeden z nejdůležitějších spisů pravoslavné spirituality – Filokalii, podle které člověk může být doopravdy osvícen jen „nestvořeným světlem“, tedy pomocí „Božských nestvořených energií“. V tomto procesu lidský rozum a logika nehrají zásadní roli. Duchovní hudba, jak na západě, tak i na východě Evropy, reflektuje velmi zajímavým způsobem ideje západního osvícenství a také pravoslavné chápání osvícení. Tomuto tématu budοu věnovány dva koncerty festivalu, jedna bohoslužba, přednášky a hlavně Mezinárodní konference Duchovní hudba na Východě a na Západě (více o konferenci zde). 
Další zajímavostí tohoto ročníku je koncert Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur, které jako první představí v Praze dosud neznámé skladby z rukopisu kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství). 
I letos festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. Rachmaninov – Celonoční bdění) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a  Gennadij N. Lapajev. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb mladých českých autorů, tentokrát Jakuba Rataje a Jana Duška.

Festival se koná pod záštitou 
ministra kultury Antonína Staňka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové, 
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharuse
a s požehnáním 
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

 


Program

Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur

1. 10. 2018, 19:30

Koncert představí bohatství duchovní hudby Kypru ve formě dialogu mezi západní a východní tradicí, neboť obě tyto tradice byly ve středověku zastoupeny v kyperských chrámech, vzdálených třeba jen několik metrů od sebe. V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství) a také české premiéry vícehlasých motetů významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9. Zazní také duchovní skladby z doby osvícenství.

Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí: David Eben (Česká republika)
Philokallia Ensemble, Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, 
umělecký vedoucí: Marios Christou (Kypr, Česká republika) 
Antonios Aetopoulos (Řecko) – protopsaltis 
Sbor Arcibiskupského gymnázia 
sbormistři: Aikaterini Asfoura, Igor Angelov (Kypr, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde

Osvícenství a osvícení aneb Mše a liturgie
Duchovní hudba 18. stol. na Východě a na Západě

4. 10. 2018, 19:30

Výjimečná dramaturgie, která představí různá zhudebnění „západní mše svaté“ z pera velkých mistrů klasické hudby, jako je W. A. Mozart, a zároveň pozoruhodná zhudebnění „východní liturgie sv. Jana Zlatoústého“ od proslulých ukrajinských autorů M. Berezovského, D. Bortňanského aj.

Piccolo coro & Piccola orchestra, dirigent: Marek Valášek (Česká republika) 
Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150Kč
Online prodej vstupenek zde

Celonoční bdění 

13. 10. 2018, 19:30

S. Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37 
Jan Dušek: Čtyři písně Šalamounovy II – světová premiéra 
Bohemiachor, sbormistr Kryštof Spirit (Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde


Byzanc v Kampusu Hybernská

16. 10. 2018, 19:30

Tradiční lidová duchovní hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckých souborů Chorodia Agiu Georgiu, Qaraba Ensemble a dalších hostů.
Koncert se uskuteční za spolupráce s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Vstupné: 100 Kč, pro studenty UK vstup volný
Online prodej vstupenek zde

Světlo tiché… 
hudbou (z) ticha k osvícení

18. 10. 2018, 19:30

Arvo Pärt, Gennadij N. Lapajev, Jakub Rataj (světová premiéra), byzantská hudba, aj.
Poslední koncert festivalu tradičně se zabývající hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením, tentokrát inspirovaný tématem letošního ročníku festivalu, tj. východní duchovní hudbou jako prostředkem osvícení (φωτισμός).

Sára Medková: klavír 
Jakub Rataj: zvukové intervence

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč (studenti, důchodci), pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde

BOHOSLUŽBA

„Osvícený“ Východ 
aneb 
Hudba doby osvícenství v Konstantinopoli
Liturgie sv. Jana Zlatoústého se skladbami největších konstantinopolských skladatelů 18. století

7. 10. 2018, 9:30 (DOPOLEDNE), VSTUP VOLNÝ

P. Chalatzoglou, Β. Byzantios, P. Peloponnesios.

Protopsaltis Konstantinos Bousdekis s doprovodným sborem (byzantský ison)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstup volný


Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.
Předprodej:
Online prodej vstupenek zde

festivalová pokladna:
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město

25. 9. – 18. 10. 2018, úterý –neděle, 9 – 17 hod.
Bohoslužba (7. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: info@philokallia.com


Doprovodné akce


Projekce


Výstavy

Výstava

OD 1. 10. DO 31. 10. 2018 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otvírací doba:
pondělí: 8:00 -10:00 (dopoledne)
středa: 19:00 – 20:00
pátek: 19:00 – 20:00
sobota: 19:00 – 21:00
neděle: 9:00 – 13:00 
vstup volný


Přednášky

11. 10. 2018, 14:30 P.M /VSTUP VOLNÝ

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici 
Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, Česká republika)

Klasicistické formy z konstantinopolských dílen
PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)

Datum a místo budou upřesněny v následujících dnech.  

 Jazyk: čeština
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 Místnost: R107


Ohlasy v médiích

Archaion Kallos 2017 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu zde

Archaion Kallos 2016 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu (celodenní záznamy, až od neděle) zde

Archaion Kallos 2015 (výběr)

a) Reportáž v TV zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Článek na webu  zde

d) Český rozhlas zde