Ročník 2019 | Philokallia

Ročník 2019

FESTIVAL PRAVOSLAVNÉ HUDBY

ARCHAION KALLOS 2019

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Objevná dramaturgie festivalu také tentokrát představuje jedinečné koncerty, které odhalují mimo jiné vztah pravoslavné hudby k českému hudebnímu dění. Takový je i koncert u příležitosti 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů s názvem Byzantská hudba Bohuslava Martinů, jenž odkrývá významný vliv řecko-byzantské hudby na operu Řecké pašije, či koncert Spasi Bože – Pravoslavná hudba Miroslava Košlera, který připomíná přínos a vztah významného českého sbormistra k pravoslavné hudbě.

Po velkém úspěchu loňského koncertu Byzanc v Kampusu Hybernská, který ukázal v Čechách dosud neznámou krásu neliturgické a paraliturgické byzantské hudby, festival letos pozval vynikající kyperský soubor Santouto, který se specializuje na historicky poučenou interpretaci této hudby v podání dobových nástrojů (řecká loutna, santúr). Koncert se tentokrát koná v Café Kampus.

Festival představí i letos široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, znamennyj raspěv, staroruská polyfonie, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. RachmaninovP. ČesnokovA. Kastalskij aj.) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a Valentin Silvestrov. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb českých autorů, tentokrát Michala Rataje.

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Lubomíra Zaorálka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové, 
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharuse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

 

 


PROGRAM

Byzanc v kavárně

2. 10. 2019, 19:30

Tradiční lidová duchovní a světská hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Malá Asie, Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckého souboru Santouto.

Konstantina Xenofontos: zpěv
Charalambos Panteli: řecká loutna
Veronika Aloneftou: santúr
Giorgos Lambrou: housle

Místo konání: Kavárna a Galerie Café KampusNáprstkova 10, 110 00 Praha 1

Vstupné: 280 Kč, 200 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze a Kyperského Ministerstva školství a kultury.

Klenoty ruské duchovní hudby, 1. část
Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého podle staroruské tradice

6. 10. 2019, 9:30 (DOPOLEDNE, V RÁMCI BOHOSLUŽBY), VSTUP VOLNÝ

Znamennyj raspěv, raná ruská polyfonie aj.

Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

VSTUP VOLNÝ

 

Klenoty ruské duchovní hudby, 2. část
Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého z pera S. Rachmaninova, A. Kastalského a P. Česnokova

6. 10. 2019, 19:30

Pražští Pěvcisbormistr: Stanislav Mistr

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde


Spasi Bože
Pocta M. Košlerovi aneb
Pravoslavná hudba Miroslava Košlera

7. 10. 2019, 19:30

Přední český sbormistr Miroslav Košler měl, mimo jiné, i silný vztah k pravoslavné hudbě. O jeho hlubokém zájmu a lásce k hudbě východního křesťanství svědčí velké množství jeho sborových úprav (viz např. CD Spasi Bože) a také fakt, že jako první učil řemeslo řízení pravoslavných sborů řecké sbormistry Maria Christou (ředitele festivalu Archaion Kallos) a Solona Kladase. Na koncertě zazní skladby, které M. Košler miloval, dirigoval a také upravil, v podání jeho žáků a spolupracovníků a také premiéra české verze proslaveného hymnu sv. Nektaria Eginského Agni parthene.

Program: pravoslavné zpěvy P. ČesnokovaP. I. ČajkovskéhoS. RachmaninovaA. D. Kastalského aj. a také autorské sborové úpravy M. Košlera

Účinkují:

Pražský smíšený sbor, sbormistr: Jiří Petrdlík
sólo: Lukáš Hynek Krämer, baryton

VUS UK (Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze)
sbormistr: Ondřej Kunovský

Philokallia EnsembleSbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucí: 
Marios Christou
hostující dirigent: 
Pavel Trojan Jr.

Jako host vystoupí Dětský sbor Cyrilo-Metodějské školy,
hudební nastudování: Larissa Sakvina

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Byzantská hudba Bohuslava Martinů

10. 10. 2019, 19:30

Po velkém úspěchu koncertu Řecké Velikonoce Bohuslava Martinů, který se konal v roce 2017 a poprvé ukázal vlivy a citace byzantské hudby v opeře Řecké pašije, připravuje festival Archaion Kallosu příležitosti 60. výročí úmrtí významného českého skladatele (2019) další koncert, který se tímto tématem zabývá. Na koncertě zazní byzantské skladby, které použil Bohuslav Martinů v opeře Řecké pašije, a také byzantské hymny z nově objeveného rukopisu B. Martinů, a to v originální podobě v podání předního řeckého protopsaltise Anastasiou i ve zpracování skladatele v podání souboru Piccolo coro.

Piccolo coro, sbormistr: Marek Valášek (Česká republika)
sólo: Grigorios Anastasiou (Řecko)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

 

Hesychasmus – hudba (z) ticha

OJEDINĚLÁ KOMBINACE INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY A LIVE ELECTRONICS VYCHÁZEJÍCÍ Z PRAVOSLAVNÉ SPIRITUALITY

20. 10. 2019, 19:30

Arvo Pärt, Valentin Silvestrov, Michal Rataj, sv. Jan Koukouzelis, byzantská hudba aj.
Poslední koncert festivalu, který se tradičně zabývá hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením.

Jan Pudlák: klavír
Kyriakos Kyriakou: klavír
Philokallia Ensemble, umělecký vedoucí: Marios Christou
Michal Rataj: live electronics

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde


DOPROVODNÉ AKCE


PROJEKCE

Projekce dokumentárního filmu

CESTA NA SVATOU HORU ATHOS

16. 10. 2019, 20:00 /VSTUP VOLNÝ

Jazyk: Řecky s anglickými titulky

Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a; 120 00 Praha 2- Nové Město


VÝSTAVY

Výstava

OD 1. 10. DO 31. 10. 2019 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otvírací doba:
pondělí: 8:00–10:00 (dopoledne)
středa: 19:00–20:00
pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–21:00
neděle: 9:00–13:00
vstup volný


PŘEDNÁŠKY

14. 10. 2019, 18:00 /VSTUP VOLNÝ

Prof. Evžen Kindler: teolog a muzikolog
Haig Utidjian, Ph.D.

Jazyk: čeština
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a; 120 00 Praha 2- Nové Město