English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Archaion Kallos 2016

…te-ri.rem... 

hudba doby Karla IV. na Východě:
Byzantská ars nova

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející, z řečtiny znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).
Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb českých mladých autorů, tentokrát Jana Ryant Dřízala a Slavomíra Hořínky.
Letošní ročník festivalu je výjimečný mimo jiné i proto, že se u příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. zabývá tématem „hudba doby Karla IV. na Východě: Byzantská ars nova“. Tomuto tématu budou věnovány dva koncerty festivalu, na nichž zazní skladby jednoho z nejdůležitějších skladatelů a hudebních teoretiků evropského středověku sv. Jana (Ioannise) Koukouzelise, který je v ČR málo známý, a dalších skladatelů tzv. byzantské ars novy (Byzantine Ars Nova), kupříkladu Jana (Ioannise) Kladase či Nikolaose Asana.
Na koncerty naváže mezinárodní konference „Ars Nova East and West“, která se koná ve spolupráci se společností ISOCM, a také odborné přednášky.
Festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (A. Archangelskij) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt.
Festival se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové
a velvyslankyně Srbské republiky J. E. Very Mavrić.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.


Program

Hudba doby Karla IV. na Východě:
Byzantská ars nova

6. 10. 2016, 19:30

Koncert věnovaný tvorbě nejdůležitějších skladatelů tzv. byzantské ars novy (sv. Jan Koukouzelis, I. Kladas aj.)
Byzantský sbor Romanos Melodos, umělecký vedoucí Nikolaos Lymbouridis (Kypr)
Jako host vystoupí vokální trio Chorodia Agiu Georgiu
Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120 Kč

Nikola a Bojana Peković
s Aleksandarem Jakovljevićem

9. 10. 2016, 20:00

Tradiční duchovní  a lidová srbská hudba s prvky současné západní hudby
Bojana Peković: zpěv, gusle (tradiční srbský nástroj) 
Nikola Peković: harmonika
Aleksandar Jakovljević: violoncello
Místo konání: Malostranská beseda, Praha 1
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč

Pocta Archangelskému (170. výročí narození)

10. 10. 2016, 19:30

 Smíšený sbor Canti di Praga, řídí Jan Svejkovský
Mužský sbor chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice, řídí Alexey Kleptsin
Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120Kč

Ars nova na Východě a na Západě

14. 10. 2016, 19:30

Dialog mezi nejvýznamnějšími díly hlavních reprezentantů ars novy na Západě a na Východě – G. de Machaut (Missa de Notre Dame), sv. Jan Koukouzelis aj.
Mužský vokální soubor Polyfonion, umělecký vedoucí: Igor Angelov
Philokallia ensemble, umělecký vedoucí: Marios Christou
sólo: Protopsaltis Grigoris Anastasiou
Koncert také představí premiéry soudobých skladatelů I. Moodyho a A. Baltase
Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120 Kč

Hesychasmus – hudba (z) ticha

18. 10. 2016, 19:30

Arvo Pärt: Fratres, Für Alina
Slavomír Hořínka: Prayer Inside (světová premiéra)
Jan Ryant Dřízal: Organická studie č. 1. pro sólo klavír (světová premiéra)
Konstantinos Protopsaltis: Nyn ai dynameis… (Nyní mocnosti nebeské)
a další byzantské skladby
Housle: Jakub Marek
Klavír: Andrea Vavrušová

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč, pro studenty hudby vstup volný

Bohoslužba

Liturgie sv. Jana Zlatoústého
s autentickým byzantským chorálem

9. 10. 2016, 9:30 (dopoledne), vstup volný

byzantský sbor Romanos Melodos, řídí Nikolaos Lymbouridis
Liturgie se koná za účasti pražského arcibiskupa Michala. 
Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2


Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.
Předprodej:
Festivalová pokladna,
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město
1.–18. 10. 2016, úterý –s obota, 9 – 17 hod.
Bohoslužba (11. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: info@philokallia.com


Doprovodné akce


 Konference

Konference Ars Nova East and West

ve spolupráci s mezinárodní společností pro duchovní hudbu ISOCM, více informací na www.isocm.com

Projekce

Projekce filmu
Brzy bude konec světa / Biće skoro propast sveta
režie: Aleksandar Petrović, Jugoslávie – Francie, 1969

3. 10. 2016, 17:30

Kino PONREPO, Bartolomějská 11, Praha 1
Vstupenky: 80 Kč, 70 Kč
více informací o filmu zde


Výstavy

Výstava

od 1. 10. do 31. 10. 2016 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Alina a Karly Pater
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otevírací doba
pondělí: 8:00 - 10:00 (dopoledne)
středa: 19:00 - 20:00
pátek: 19:00 - 20:00
sobota: 19:00 - 21:00
neděle: 9:00 - 1300 
vstup volný


Přednášky

Úvod do hesychasmu
doc. ThDr. Václav Ježek, Ph.D.

17. 10. 2016, 16:30 vstup volný

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
místnost R107
M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Jazyk: čeština

Klášter na Slovanech -
Karlův most mezi Východem a Západem
ThDr. Jakub Jiří Jukl, Th.D.

5. 10. 2016, 19:00 VSTUP VOLNÝ

Přednáška seznámí posluchače v jubilejní rok Karla IV. s unikátním projektem tohoto panovníka. Tím bylo založení slovanského kláštera v Praze, kam král pozval chorvatské mnichy, sloužící západní liturgii ve slovanštině. Tento čin byl především Karlovým přihlášením k cyrilometodějské tradici a měl podpořit jeho dynastickou prestiž jako dědice Velké Moravy vůči svým východním sousedům. Část přednášky bude věnována i vztahům kláštera s českým reformním hnutím, jeho osudům po vypuknutí husitské revoluce i úloze, kterou sehrál při jednání kališníků s cařihradskou církví počátek 50. let 15. století.

Místo konání:
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město
Jazyk: čeština


Ohlasy v médiích

Archaion Kallos 2016 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu (celodenní záznamy, až od neděle) zde

Archaion Kallos 2015 (výběr)

a) Reportáž v TV zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Článek na webu  zde

d) Český rozhlas zde