English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Archaion Kallos 2018


„Osvícený“ Východ
aneb
Osvícenství a osvícení v hudbě východního křesťanství

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).
Letošní, již devátý ročník festivalu (2018) je výjimečný mimo jiné i proto, že se inspiroval 240. výročím úmrtí největšího postbyzantského skladatele 18. stol. Petra Pelloponisia a zabývá se tématem „‚Osvícený‘ Východ aneb Hudba doby osvícenství na křesťanském Východě“.
Pojem „světlo“ je základem obou slov – osvícenství i osvícení, přitom jejich chápaní a vliv na Východě a na Západě jsou zcela odlišné. Západní osvícenství (Aufklärung, le Siècle des Lumières) se zaměřuje zejména na lidský rozum a logiku jako hlavní prostředky poznání a rozvíjení, tedy „osvětlení“ člověka. Ve stejné době na Svaté hoře Athossv. Nikodém Svatohorec kompiluje jeden z nejdůležitějších spisů pravoslavné spirituality – Filokalii, podle které člověk může být doopravdy osvícen jen „nestvořeným světlem“, tedy pomocí „Božských nestvořených energií“. V tomto procesu lidský rozum a logika nehrají zásadní roli. Duchovní hudba, jak na západě, tak i na východě Evropy, reflektuje velmi zajímavým způsobem ideje západního osvícenství a také pravoslavné chápání osvícení. Tomuto tématu budοu věnovány dva koncerty festivalu, jedna bohoslužba, přednášky a hlavně Mezinárodní konference Duchovní hudba na Východě a na Západě (více o konferenci zde).
Další zajímavostí tohoto ročníku je koncert Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur, které jako první představí v Praze dosud neznámé skladby z rukopisu kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství).
I letos festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. Rachmaninov – Celonoční bdění) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo PärtGennadij N. Lapajev. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb mladých českých autorů, tentokrát Jakuba Rataje a Jana Duška.

Festival se koná pod záštitou 
ministra kultury Antonína Staňka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové, 
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharuse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

 


Program

Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur

1. 10. 2018, 19:30

Koncert představí bohatství duchovní hudby Kypru ve formě dialogu mezi západní a východní tradicí, neboť obě tyto tradice byly ve středověku zastoupeny v kyperských chrámech, vzdálených třeba jen několik metrů od sebe. V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství) a také české premiéry vícehlasých motetů významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9

Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí: David Eben (Česká republika)
Philokallia Ensemble, Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucí: Marios Christou (Kypr, Česká republika)
Antonios Aetopoulos (Řecko) – protopsaltis
Sbor Arcibiskupského gymnázia 
sbormistři: Aikaterini Asfoura, Igor Angelov (Kypr, Česká republika)

Tento koncert je věnován památce nedávno zesnulého prof. Evžena Kindlera.

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde

Osvícenství a osvícení aneb Mše a liturgie
Duchovní hudba 18. stol. na Východě a na Západě

4. 10. 2018, 19:30

Výjimečná dramaturgie, která představí různá zhudebnění „západní mše svaté“ z pera velkých mistrů klasické hudby, jako je W. A. Mozart, a zároveň pozoruhodná zhudebnění „východní liturgie sv. Jana Zlatoústého“ od proslulých ukrajinských autorů M. Berezovského, D. Bortňanského aj.

Piccolo coro & Piccola orchestra, dirigent: Marek Valášek (Česká republika)
Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150Kč
Online prodej vstupenek zde

Celonoční bdění 

13. 10. 2018, 19:30

S. Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37
Jan Dušek:Čtyři písně Šalamounovy II – světová premiéra
Bohemiachor, sbormistr Kryštof Spirit (Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde


Byzanc v Kampusu Hybernská

16. 10. 2018, 19:30

Tradiční lidová duchovní hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckých souborů Chorodia Agiu Georgiu, Qaraba Ensemble a dalších hostů.
Koncert se uskuteční za spolupráce s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Vstupné: 100 Kč, pro studenty UK vstup volný
Online prodej vstupenek zde

Světlo tiché…
hudbou (z) ticha k osvícení

18. 10. 2018, 19:30

Ojedinělá kombinace instrumentální hudby a live electronics vycházející z pravoslavné spirituality.

Arvo Pärt, Gennadij N. Lapajev, Jakub Rataj (světová premiéra), byzantská hudba, aj.
Poslední koncert festivalu tradičně se zabývající hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením, tentokrát inspirovaný tématem letošního ročníku festivalu, tj. východní duchovní hudbou jako prostředkem osvícení (φωτισμός).

Sára Medková: klavír
Jakub Rataj: zvukové intervence

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč (studenti, důchodci), pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde

Bohoslužba

„Osvícený“ Východ
aneb
Hudba doby osvícenství v Konstantinopoli
Liturgie sv. Jana Zlatoústého se skladbami největších konstantinopolských skladatelů 18. století

7. 10. 2018, 9:30 (dopoledne), vstup volný

P. Chalatzoglou, Β. Byzantios, P. Peloponnesios.

Protopsaltis Konstantinos Bousdekis s doprovodným sborem (byzantský ison)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstup volný

 


Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.
Předprodej:
Online prodej vstupenek zde

festivalová pokladna:
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město

25. 9. – 18. 10. 2018, úterý –neděle, 9 – 17 hod.
Bohoslužba (7. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: info@philokallia.com


Doprovodné akce

Projekce

Umění byzantských zpěvů

Promítání bylo zrušeno!

Promítání bylo bohužel kvůli nepředvídaným okolnostem zrušeno.

Národní památník obětem heydrichiády, neděle 21. října 12:15
http://www.katedrala.info


Výstavy

Výstava

od 1. 10. do 31. 10. 2018 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otvírací doba:
pondělí: 8:00 -10:00 (dopoledne)
středa: 19:00 - 20:00
pátek: 19:00 - 20:00
sobota: 19:00 - 21:00
neděle: 9:00 - 13:00 
vstup volný


Přednášky

11. 10. 2018, 14:30 P.M /VSTUP VOLNÝ

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici
Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, Česká republika)

Klasicistické formy z konstantinopolských dílen
PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)

 Jazyk: čeština
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 Místnost: R107


Ohlasy v médiích

Archaion Kallos 2017 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu zde

Archaion Kallos 2016 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu (celodenní záznamy, až od neděle) zde

Archaion Kallos 2015 (výběr)

a) Reportáž v TV zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Článek na webu  zde

d) Český rozhlas zde