English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Archaion Kallos 2017

…te-ri.rem... 

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).
Letošní, již osmý ročník festivalu (2017) je výjimečný mimo jiné i proto, že se u příležitosti 60 let od smrti Nikose Kazantzakise zabývá tématem "Byzantská hudba v opeře Řecké pašije – Bohuslav Martinů a Nikos Kazantzakis". Tomuto tématu bude věnován jeden koncert festivalu, na němž zazní byzantské skladby, které použil Bohuslav Martinů v opeře Řecké pašije, a to jednak v originální podobě, jednak ve zpracování skladatele. Na koncert navážou přednášky, kde bude mj. na základě nově objeveného rukopisu B. Martinů a dalšího výzkumu ukázáno, jak Martinů použil hudbu východního křesťanství ve své opeře a jak je dotyčné dílo skutečným mostem mezi řeckou a českou kulturou.
Další zajímavostí tohoto ročníku jsou koncerty věnované jednomu z největších skladatelů hudby východního křesťanství 18. stol. Petru Peloponnisiovi (1730 – 1777 nebo 1778), který je, jak můžeme s určitou nadsázkou říci, jakýmsi „Mozartem byzantské hudby“.
I letos festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, znamennyj raspěv, staroruská polyfonie, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (P. I. Čajkovský, S. Rachmaninov) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a Alfred Schnittke. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb mladých českých autorů, tentokrát Martina Klusáka a Jana Trojana.
Festival se koná pod záštitou 
ministra kultury Daniela Hermana, 
starostky Prahy 2 Jany Černochové
a velvyslance Řecké republiky J. E. Efthymia Efthymiadise
a s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

 


Program

Řecké Velikonoce Bohuslava Martinů

6. 10. 2017, 19:30

Koncert, na němž zazní byzantské skladby, které použil Bohuslav Martinů v opeře Řecké pašije, a také byzantské hymny z nově objeveného rukopisu B. Martinů, a to v originální podobě i ve zpracování skladatele.
Martinů Voices, řídí Lukáš Vasilek
Philokallia Ensemble & Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
řídí Marios Christou
Achilleas Chaldaiakis (Řecko) – protopsaltis
Katerina Asfoura (Kypr) – psaltria
soubor Akropolis
Dětský sbor – Sborové studio Angel,
sbormistři
: Igor Angelov, Radek Seidl, Lucie Wollnerová
Dětský sbor Arcibiskupského gymnázia, umělecký vedoucí: Igor Angelov

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120 Kč
Online prodej vstupenek zde

Ruská duchovní hudba
od středověku k postmoderně

10. 10. 2017, 19:30

Znamennyj raspěv, M. Berezovský, D. Bortňanský, P. I. Čajkovský, S. Rachmaninov, A. Schittke, A. Pärt aj.
Ensemble Hilaris, řídí Kryštof Spirit
Pražský smíšený sbor, řídí Jiří Petrdlík
Komorní pěvecký sbor adlibitum, řídí Jan Kyjovský

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120Kč
Online prodej vstupenek zde

Petros Pelloponisios
„Mozart východního křesťanství“
1. část: duchovní hudba

15. 10. 2017, 9:30 (dopOLEDNE!)-vstup volný

Liturgie sv. Jana Zlatoústého se skladbami Petra Pelloponisia
Adrian Sirbu
(Rumunsko) – protopsaltis
Gerasimos Papadopoulos
(Kypr) – protopsaltis
Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstup volný

Petros Pelloponisios
„Mozart východního křesťanství“
2. část: světská hudba

15. 10. 2017, 20:00

Aura duet (Řecko):
Nikos Paraoulakis - 
ney
Nikos Papageorgiou - 
tanbur
a
Gerasimos Papadopoulos - 
zpěv (Kypr)
Katerina Spala -
zpěv (Česká republika – Řecko)

Místo konání: Malostranská beseda, Praha 1
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč
Online prodej vstupenek zde

Hesychasmus – tichem k věčnosti

22. 10. 2017, 19:30

A. Pärt, V. Silvestrov, byzantská hudba, Martin Klusák (světová premiéra), Jan Trojan (světová premiéra) aj.
Klarinet: Karel Dohnal
Klavír: Andrea Mottlová (Vavrušová)

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč, pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde

Bohoslužba

Liturgie sv. Jana Zlatoústého
podle řecko-byzantské a slovanské tradice

8. 10. 2017, 9:30 (dopoledne), vstup volný

Protopsaltis Achilleas Chaldaiakis (Řecko)
Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, řídí Marios Christou

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstup volný

 


Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.
Předprodej:
Online prodej vstupenek zde

festivalová pokladna:
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město

1. – 18. 10. 2017, úterý –neděle, 9 – 17 hod.
Bohoslužba (8. a 15. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: info@philokallia.com


Doprovodné akce

Projekce

11. 10. 2017, 19:00

Ten, který musí zemřít
Celui qui doit mourir
Režie: Jules Dassin
Předloha: Nikos Kazantzakis (kniha)
Jazyk: Francouzsky - anglické titulky
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY,
Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město

 


Výstavy

Výstava

od 1. 10. do 31. 10. 2017 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Monacha Pajsije - (Šukreský,monastýr Proměnění Páně v Těšově)
a Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otevírací doba
pondělí: 8:00 -10:00 (dopoledne)
středa: 19:00 - 20:00
pátek: 19:00 - 20:00
sobota: 19:00 - 21:00
neděle: 9:00 - 300 
vstup volný

Ikony

od 5. 10. do 22. 10. 2017

Výstava k uctění památky mučednické oběti biskupa Gorazda a všech, kdo zahynuli za heydrichiády. Vystaveny jsou ikony biskupa Gorazda s druhy, dalších českých svatých a dvě menší ikony Spasitele a přesvaté Bohorodice.<br/ >Plakát


Přednášky

Přednáškové odpoledne
k 60. výročí smrti Nikose Kazantzakise

6. 10. 2017, 16:00 vstup volný

Ve spolupráci s Českou společností novořeckých studií bude páteční přednáškové odpoledne věnováno ozvěnám byzantské hudby v díle skladatele Bohuslava Martinů, jeho příteli spisovateli Nikosi Kazantzakisovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 60 let, a postavám byzantských císařům v Kazantzakisových dramatech.
Přednášky prosloví:
Marios Christou: Byzantská hudba v opeře Řecké pašije Bohuslava Martinů
Dita Vořechovská: Nikos Kazantzakis a Bohuslav Martinů
Hana Bohrnová: Byzantští císaři v tragédiích Nikose Kazantzakise
Místo konání: Národní památník hrdinů heydrichiády, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město Jazyk: čeština


Ohlasy v médiích

Archaion Kallos 2017 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu zde

Archaion Kallos 2016 (výběr)

a) Článek v časopisu Harmonie zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Český rozhlas zde

d) Pořad Mezi námi na Českém rozhlasu (celodenní záznamy, až od neděle) zde

Archaion Kallos 2015 (výběr)

a) Reportáž v TV zde

b) Článek v tištěném časopisu Harmonie zde

c) Článek na webu  zde

d) Český rozhlas zde