English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Call for Papers

Mezinárodní muzikologická konference

Duchovní hudba na Východě a na Západě

 

Praha, 23. – 25. listopadu 2018

 

Pořadatel: Spolek Philokallia

Partneři:
ISOCM – The International Society for Orthodox Church Music
Pedagogická fakulta – Univerzita Karlova v Praze
Ústav hudební věty – Filozofická fakulta – Univerzita Karlova v Praze

Sponzoři:
Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury ČR

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy

Po velkém mezinárodním úspěchu konference Ars Nova East and West, kterou Spolek Philokallia pořádal v roce 2016 ve spolupráci s mezinárodní společností pro duchovní hudbu ISOCM a s Univerzitou Karlovou, se vědecká komise konference rozhodla pořádat tuto konferenci každé dva roky v Praze. Vzhledem k tomu, že Praha se nachází v centru Evropy a může působit jako pomyslný most mezi Východem a Západem, se bude tato konference vždy zabývat duchovní hudbou na Východě a na Západě. V roce 2018 vědeckou komisi konference inspirovalo 240. výročí smrti největšího postbyzantského skladatele 18. stol. Petra Pelloponisia a rozhodla se pro téma Enlightenment and Illumination: Sacred Music East and West, Osvícenství a osvícení v duchovní hudbě na Východě a na Západě.

Pojem „světlo“ je základem obou slov – osvícení i osvícenství, avšak jejich chápání a vliv na Východě i na Západě jsou velmi rozdílné. Osvícenství (Aufklärung, le Siècle des Lumières) se zaměřovalo na lidský rozum jako hlavní prostředek vývoje lidstva, a to v protikladu vůči církevnímu dogmatu (zejména ve Francii 18. století). V porovnání s tím je východní církevní hudba jako jedno z církevních umění považována za prostředek „osvícení“ (φωτισμός), ve kterém člověka neosvěcuje rozum, ale zkušenost setkání s Bohem.

Konference si klade za cíl prozkoumat roli a charakter duchovní hudby psané ve vztahu k těmto dvěma pojetím.

Témata zahrnují mj.:
- západní duchovní hudbu jako vyjádření idejí osvícenství
- západní duchovní hudbu v opozici k osvícenství
- východní duchovní hudbu jako vyjádření idejí osvícení
- osvícenství a osvícení jako protikladné nebo doplňující se myšlenky v církevním umění
- dědictví osvícenství ve vývoji západní duchovní hudby
- osvícení na ikonách a v hudbě
- vztahy mezi západní a východní duchovní hudbou vyplývající z osvícenství

Jazyk konference: angličtina

Místo konání:
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1 – Nové Město
Velký sál

Vědecká komise:
Dr Grigoris Anastasiou – Ιnstitute of Byzantine Musicology, Athens
Prof. Dr Achilleas Chaldaeakes – National & Kapodistrian University of Athens
Dr Maria Alexandru – Aristotle University of Thessaloniki
Very Rev Dr Ivan Moody – CESEM - Universidade Nova, Lisbon
Mgr. Marc Niubo, Ph. D. – Institute of Musicology, Charles University, Prague
MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D – Charles University, Prague
PhDr. Marios Christou, PhD. – Charles University, Prague

Komise pro organizační záležitosti:
PhDr. Marios Christou, PhD. – Charles University, Prague
Very Rev Dr Ivan Moody – CESEM - Universidade Nova, Lisbon
Dr Maria Takala-Roszczenko – University of Eastern Finland, Joensuu

Více informací zde