Marios Christou | Philokallia

Marios Christou

Dirigent, skladatel a hudební pedagog Marios Christou (nar. 14. 4. 1978 v Nikósii na Kypru) je uměleckým vedoucím souboru Phillokalia ensemble, sbormistrem katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje, uměleckým ředitelem festivalu pravoslavné hudby Archaion kallos a pedagogem na Karlově univerzitě.

Jeho působení v ansámblu Philokalliaa ve sdružení Damaskinos, které se zabývá pravoslavným uměním, v kombinaci s jeho řeckým původem a hudebně teoretickou činností (rozbory děl A. Pärta, byzantská hudba) ovlivnily velmi silně nejen jeho vokální tvorbu (Missa in Stylo Graeco, Kanonická mše, mnoho úprav řecké lidové nebo pravoslavné hudby), ale také jeho tvorbu instrumentální (Sonáta pro housle a klavír, První modlitba pro sólo klarinet, Studie pro klarinet a komorní orchestr aj.).

Hudební vzdělání získal v České republice, kde absolvoval HAMU (obor skladba u prof. V. Riedlbaucha), Pražskou konzervatoř (obory dirigování u profesorů H. Farkače a M. Košlera a skladba u prof. J. Gemrota) a Pedagogickou fakultu UK (obor hudební výchova a sbormistrovství, magisterské studium u prof. M. Valáška a doktorské studium u prof. M. Nedělky).

V roce 2005 založil Phillokalia ensemble, jehož je dirigentem a pro nějž také skládá a upravuje hudbu. V tomto roce debutoval jako dirigent a autor vokálních a instrumentálních skladeb (s největším ohlasem se setkala jeho Kanonická mše).

V roce 2006 získal Marios Christou od kyperské vlády výjimečné stipendium na doktorské studium oboru hudební teorie a pedagogika, které absolvoval v roce 2009 na Karlově univerzitě (disertační práce: The Legacy Of The Composers Of The Holy Minimalism – A. Pärt, H. M. Górecki aj.).
V září 2009 založil sdružení Damaskinos, které se věnuje pravoslavnému umění (hudba, ikonopisectví, filmy související s pravoslavnou duchovností apod.). M. Christou je jeho předsedou.

V roce 2010 založil festival pravoslavné hudby Archaion kallos, který je prvním a jediným festivalem svého druhu v České republice. V tomto roce také debutoval jako skladatel a dirigent ve Dvořákově síni Rudolfina, kde úspěšně prezentoval svou druhou mši Missa in stylo Graeco pro orchestr, sbor a sólo baryton.

Kromě dirigentského a pedagogického působení se v současné době Marios Christou věnuje byzantské hudbě 14. stol., a zejména kratematům (tj. charakteristický typ skladby byzantské hudby té doby).

Publikační činnost

  • „Arvo Pärt a jeho Tintinnabuli styl ve výuce hudební výchovy – integrace minulosti a přítomnosti“, In: Kontexty hudební pedagogiky II, ss. 61–65, Praha 2007, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ISBN 978-80-7290-324-5.
  • „Polystylovost v tvorbě H. M. Góreckého“, Praha 2009, In: Kontexty hudební pedagogiky III, ss. 190–195, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ISBN 978-80-7290-323-8.
  • „Soudobá hudba jako součást vzdělání dnešního pedagoga – Tvorba Alfreda Schittkeho a její význam pro učitele hudební výchovy“, In: Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga, ss. 139–143, Olomouc 2008, Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta, ISBN 978-80-903776-5-3.
  • „Arvo Pärt a jeho Tintinnabuli styl v hudební výchově“, In: Hudební výchova. Roč. 15, č. 3, 2007, ss. 44–46, Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ISSN 1210-3683.
  • „Tintinnabuli styl Arvo Pärta jako jeden z projevů nové tonality“, Cantus. Roč. 20, č. 2, 2009, ss. 33–36.
  • „Symetrie v tvorbě Bély Bartóka“, In: Hudební teorie dnes a zítra, ss. 97–116, Akademie múzických umění v Praze, 2010, ISBN 978-80-7331-195-7