Menu

Marios Christou

Umělecký vedoucí – Marios Christou

Marios Christou (nar. 1978 v Nikósii na Kypru), skladatel, dirigent a hudební pedagog, je uměleckým vedoucím souboru Philokallia Ensemble, zakladatelem a uměleckým ředitelem festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos a působí externě jako hudební pedagog na různých školách v ČR (UK, MUNI, HAMU Arcibiskupské gymnázium v Praze aj.). Hudební vzdělání získal v ČR, kde absolvoval HAMU (obor Skladba), Pražskou konzervatoř (obory Dirigování a Skladba) a Pedagogickou fakultu UK (obor Hudební výchova a Sbormistrovství). V současné době se věnuje hlavně interpretaci a teorii byzantské hudby.

Jeho osobitý skladatelský styl (např. Ozvěny řecké liturgie – v zahradě Arvo Pärta, Esperinos, Kanonická mše, množství aranží) ovlivnil nejenom autorův řecký původ, ale i jeho zájem o tradiční byzantskou hudební kulturu a hudebně teoretická činnost v oblasti soudobé hudby (rozbory děl A. Pärta, H. M. Goreckého apod.).

Mezi jeho nejvýznamnější přínosy v oblasti muzikologie patři objevení vlivů byzantské hudby v opeře B. Martinů Řecké pašije, jež změnilo pohled na vznik této opery. Dále jeho rozbory byzantských kratémat a v neposlední řadě také pořádání prestižních mezinárodních konferencí Sacred Music East and West.

Vedle Philokallia Ensemble působí také jako psaltis (zpěvák byzantské hudby) a sbormistr v Chrámu Narození přesvaté Bohorodice v Malé Chuchli. Spolupracoval s řadou předních vokálních i instrumentálních souborů, jako je například Trio Bohémo, Sedláčkovo kvarteto, NeoKlasik orchestr, Pražský komorní sbor, Kühnův smíšený sbor, Canti di Praga, Schola Gregoriana Pragensis, Ensemble Versus, a sólisty, jako je Alkinoos Ioannidis, Andrea Mottlová, Karel Dohnal ad.

Ukázka tvorby – skladby:

Ozvěny řecké liturgie – v zahradě Arvo Pärta

Beethoven v Řecku (Beethoven in Greece)

Ohlasy v médiích – rozhovory

Publikační činnost

„Arvo Pärt a jeho Tintinnabuli styl ve výuce hudební výchovy – integrace minulosti a přítomnosti“, In: Kontexty hudební pedagogiky II, ss. 61–65, Praha 2007, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ISBN 978-80-7290-324-5.

„Polystylovost v tvorbě H. M. Góreckého“, Praha 2009, In: Kontexty hudební pedagogiky III, ss. 190–195, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ISBN 978-80-7290-323-8.

„Soudobá hudba jako součást vzdělání dnešního pedagoga – Tvorba Alfreda Schittkeho a její význam pro učitele hudební výchovy“, In: Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga, ss. 139–143, Olomouc 2008, Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta, ISBN 978-80-903776-5-3.

„Arvo Pärt a jeho Tintinnabuli styl v hudební výchově“, In: Hudební výchova. Roč. 15, č. 3, 2007, ss. 44–46, Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ISSN 1210-3683.

„Tintinnabuli styl Arvo Pärta jako jeden z projevů nové tonality“, Cantus. Roč. 20, č. 2, 2009, ss. 33–36.

„Symetrie v tvorbě Bély Bartóka“, In: Hudební teorie dnes a zítra, ss. 97–116, Akademie múzických umění v Praze, 2010, ISBN 978-80-7331-195-7

Hlavní partneři

#
#
#
#
#
#
#

Partneři

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Mediální partneři

#
#
#
#
#
#
#
#