Menu

Lectures

All lectures are held in Czech

Lectures 2023

15. 10. 2023, 18:00 / VSTUP VOLNÝ

Bůh je světlo a není v něm žádná tma

Přednáška představí pokus nastínit učení o nestvořeném světle v hesychastické tradici pravoslavného Východu.

Protojerej Cyril Sarkissian

Jazyk: čeština

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Přednáška se koná ve spolupráci s Katedrálním chrámem sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

Lectures 2022

19. 9. 2022, 17:30 / FREE ENTRY

Svatá Kassia Konstantinopolská a byzantská hymnografie

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

Povídání o slavné byzantské hymnografce z 9. století, kde se kromě jiného zastavíme i u slavného 75. kánonu Pátošestého sněmu, který se týká liturgického zpěvu.

Jazyk: čeština

Místo konání: Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, Pacovská 350/4, Praha 4

Přednáška se koná ve spolupráci s Ústavem východního křesťanství

Lectures 2021

4. 10. 2021, 17:30 / FREE ENTRY

Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.

Přednáška představí pozdněbyzantskou liturgickou scénu provozovanou v předvánoční postní době v rámci jitřní bohoslužby. Scéna známá jako Mládenci v peci ohnivé byla doložena v rukopisech počínaje 15. stoletím. Budeme se společně zamýšlet nad okolnostmi, jež vedly ke vzniku této jedinečné byzantské bohoslužebné praktiky a stručně představíme její performativní kvality, ale i meze její divadelnosti.

Jazyk: čeština

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav, Nekázanka 887/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednáška se koná ve spolupráci s Teatrologickou společností.

Lectures 2020

1. 10. 2020, 17:30

Egon Wellesz: A Western Composer-Musicologist rooted in the East

Priv.Doz. Dr. Nina-Maria Wanek (Austria)

Language: English

Venue: online lecture
For the passcode of the meeting please write to: workshopsacredmusic@gmail.com

Abstract:
The Austrian composer and Byzantinist Egon Wellesz (1885–1974) is regarded as one of the
founders of Byzantine musicology (beside H. J. W. Tillyard and Carsten Høeg). His main
achievement as musicologist was that of deciphering the dynamic meaning of the Byzantine
neumes and describing systematically the history of Byzantine chant with a special focus on
connections between Eastern and Western liturgical music. What is less known though is the
fact that Wellesz also drew inspiration from Byzantine chant as a composer. Thus, two of his
works – “Festliches Präludium” (op. 100) and the cantata “Mirabile Mysterium” (op. 101) from
1966/67 – are based on Byzantine melodies.
On the occasion of his 135th birthday, this talk will offer insights into Wellesz’s work as a
Byzantinist as well as a composer, presenting details from his hitherto mostly unknown personal
letters and writings. Thus, a multifaceted and fascinating portrait of a personality will emerge,
who not only knew the 20th century-musical elite (starting as a pupil of Arnold Schönberg), but
who also founded and distinctly shaped the research field of Byzantine musicology.

Lectures 2019

 14. 10. 2019, 18:00 / FREE ENTRY

 

Prof. Evžen Kindler: teolog a muzikolog

Haig Utidjian, Ph.D., CAS (GSMD), M.Sc. (DIC), B.Sc.

Language:Czech

Cathedral Church of Sts Cyril and Methodius (Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje)
Resslova 9a; 120 00 Praha 2- Nové Město

Lectures 2018

11. 10. 2018, 14:30 / FREE ENTRY

 

All the lectures will be helded completely in the Czech language

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici

Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, ČR)

Klasicistické formy z konstantinopolských dílen

PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4
Místnost: R107

Main Partners

#
#
#
#
#
#
#

Partners

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Media Partners

#
#
#
#
#
#
#
#