Menu

Přednášky

4. 10. 2021, 17:30 / VSTUP VOLNÝ

Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.

Přednáška představí pozdněbyzantskou liturgickou scénu provozovanou v předvánoční postní době v rámci jitřní bohoslužby. Scéna známá jako Mládenci v peci ohnivé byla doložena v rukopisech počínaje 15. stoletím. Budeme se společně zamýšlet nad okolnostmi, jež vedly ke vzniku této jedinečné byzantské bohoslužebné praktiky a stručně představíme její performativní kvality, ale i meze její divadelnosti.

Jazyk: čeština

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav, Nekázanka 887/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednáška se koná ve spolupráci s Teatrologickou společností.

Hlavní partneři

#
#
#
#
#
#
#

Partneři

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Mediální partneři

#
#
#
#
#
#