Menu

Přednášky

2023

15. 10. 2023, 18:00 / VSTUP VOLNÝ

Bůh je světlo a není v něm žádná tma

Přednáška představí pokus nastínit učení o nestvořeném světle v hesychastické tradici pravoslavného Východu.

Protojerej Cyril Sarkissian

Jazyk: čeština

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Přednáška se koná ve spolupráci s Katedrálním chrámem sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

2022

19. 9. 2022, 17: 30 / VSTUP VOLNÝ

Svatá Kassia Konstantinopolská a byzantská hymnografie

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

Povídání o slavné byzantské hymnografce z 9. století, kde se kromě jiného zastavíme i u slavného 75. kánonu Pátošestého sněmu, který se týká liturgického zpěvu.

Jazyk: čeština

Místo konání: Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, Pacovská 350/4, Praha 4

Přednáška se koná ve spolupráci s Ústavem východního křesťanství

2021

4. 10. 2021, 17:30 / VSTUP VOLNÝ

Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.

Přednáška představí pozdněbyzantskou liturgickou scénu provozovanou v předvánoční postní době v rámci jitřní bohoslužby. Scéna známá jako Mládenci v peci ohnivé byla doložena v rukopisech počínaje 15. stoletím. Budeme se společně zamýšlet nad okolnostmi, jež vedly ke vzniku této jedinečné byzantské bohoslužebné praktiky a stručně představíme její performativní kvality, ale i meze její divadelnosti.

Jazyk: čeština

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav, Nekázanka 887/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednáška se koná ve spolupráci s Teatrologickou společností.

2020

1. 10. 2020, 17:30 / VSTUP VOLNÝ

Egon Wellesz: A Western Composer – Musicologist rooted in the East

Doz. Dr. Nina-Maria Wanek (Rakousko)

Jazyk: angličtina

Místo konání: online přednáška

Pro heslo prosím napište na: workshopsacredmusic@gmail.com

2019

14. 10. 2019, 18:00 / VSTUP VOLNÝ

Prof. Evžen Kindler: teolog a muzikolog

Haig Utidjian, Ph.D.

Jazyk: čeština
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a; 120 00 Praha 2- Nové Město

2018

11. 10. 2018, 14:30 P.M. / VSTUP VOLNÝ

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici

Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, Česká republika)

Klasicistické formy z konstantinopolských dílen

PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)

Datum a místo budou upřesněny v následujících dnech.

Jazyk: čeština
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 Místnost: R107

Hlavní partneři

#
#
#
#
#
#
#

Partneři

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Mediální partneři

#
#
#
#
#
#
#
#