Menu

Konference

Mezinárodní muzikologická konference Duchovní hudba na Východě a na Západě

Praha, 22.–25. listopadu 2018

Pořadatel: Spolek Philokallia

Partneři:
ISOCM – The International Society for Orthodox Church Music
Pedagogická fakulta – Univerzita Karlova v Praze
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta – Univerzita Karlova v Praze

Sponzoři:
Ministerstvo kultury České republiky


Ministerstvo kultury ČR

Hlavní město Praha


Magistrát hlavního města Prahy


Greek Corner

Program konference zde

Po velkém mezinárodním úspěchu konference Ars Nova East and West, kterou Spolek Philokallia pořádal v roce 2016 ve spolupráci s mezinárodní společností pro duchovní hudbu ISOCM a s Univerzitou Karlovou, se vědecká komise konference rozhodla pořádat tuto konferenci každé dva roky v Praze. Vzhledem k tomu, že Praha se nachází v centru Evropy a může působit jako pomyslný most mezi Východem a Západem, se bude tato konference vždy zabývat duchovní hudbou na Východě a na Západě. V roce 2018 vědeckou komisi konference inspirovalo 240. výročí smrti největšího postbyzantského skladatele 18. stol. Petra Pelloponisia a rozhodla se pro téma Enlightenment and Illumination: Sacred Music East and West, Osvícenství a osvícení v duchovní hudbě na Východě a na Západě.

Pojem „světlo“ je základem obou slov – osvícení i osvícenství, avšak jejich chápání a vliv na Východě i na Západě jsou velmi rozdílné. Osvícenství (Aufklärung, le Siècle des Lumières) se zaměřovalo na lidský rozum jako hlavní prostředek vývoje lidstva, a to v protikladu vůči církevnímu dogmatu (zejména ve Francii 18. století). V porovnání s tím je východní církevní hudba jako jedno z církevních umění považována za prostředek „osvícení“ (φωτισμός), ve kterém člověka neosvěcuje rozum, ale zkušenost setkání s Bohem.

Konference si klade za cíl prozkoumat roli a charakter duchovní hudby psané ve vztahu k těmto dvěma pojetím.

Témata zahrnují mj.:
– západní duchovní hudbu jako vyjádření idejí osvícenství
– západní duchovní hudbu v opozici k osvícenství
– východní duchovní hudbu jako vyjádření idejí osvícení
– osvícenství a osvícení jako protikladné nebo doplňující se myšlenky v církevním umění
– dědictví osvícenství ve vývoji západní duchovní hudby
– osvícení na ikonách a v hudbě
– vztahy mezi západní a východní duchovní hudbou vyplývající z osvícenství

Jazyk konference: angličtina

Místo konání:
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1 – Nové Město
Velký sál

Vědecká komise:
Dr. Grigoris Anastasiou – Ιnstitute of Byzantine Musicology, Athens
Prof. Dr. Achilleas Chaldaeakes – National & Kapodistrian University of Athens
Dr. Maria Alexandru – Aristotle University of Thessaloniki
Very Rev Dr. Ivan Moody – CESEM – Universidade Nova, Lisbon
Mgr. Marc Niubo, Ph.D. – Institute of Musicology, Charles University, Prague
MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D. – Charles University, Prague
PhDr. Marios Christou, PhD. – Charles University, Prague

Komise pro organizační záležitosti:
PhDr. Marios Christou, PhD. – Charles University, Prague
Very Rev Dr. Ivan Moody – CESEM – Universidade Nova, Lisbon
Dr. Maria Takala-Roszczenko – University of Eastern Finland, Joensuu

Více informací zde

Hlavní partneři

#
#
#
#
#
#
#

Partneři

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Mediální partneři

#
#
#
#
#
#
#
#