Menu

Minulé ročníky

Ročník 2022

ARCHAION KALLOS 2022

Spolek Philokallia Vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Festival se koná pod záštitou:
ministra kultury Martina Baxy,
starostky Prahy 2 Alexandry Udženiji, 
velvyslance  Řecké republiky J. E. Athanassiose Paressoglou,
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse

a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na Vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

KONCERTY

22. 9. 2022, 19:30

Stará hudba rumunských klášterů

Koncert zavede posluchače na mystické cesty rumunské duchovní hudby v podání předního mužského sboru Nectarie Protopsaltul.

Program: hudba klášterů Neamț, Cernica aj.

Mužský sbor Nectarie Protopsaltulumělecký vedoucí: Sabin Preda

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 300 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

2. 10. 2022, 19.30 

Klenoty slovanské duchovní hudby

S. Rachmaninov, D. Hristov, A. Archangelskij, D. Bortňanskij, P. Koronthály aj.
Koncert je hudebním výletem do světa slovanské pravoslavné hudby. Zazní hudba ze Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska aj. Součástí programu je i světová premiéra skladby současného českého autora P. Koronthályho.

Sbor Notre Dame, řídí Leona Stříteská
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie
, řídí Pavel Salák

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

6. 10. 2022, 19.30

Východ a Západ
v liturgii pozdního středověku

Výjimečná dramaturgie představí zhudebnění západní mše svaté z pera velkých mistrů pozdního středověku (F. Landini, J. Ciconia ad.) v dialogu s pozoruhodnými skladbami nejvýznamnějších autorů tzv. byzantské ars novy (sv. Jan Koukouzelis ad.). V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů a také české premiéry vrcholně středověkých duchovních skladeb, mimo jiné z významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9.

Účinkují:

Tomáš Hála: varhanní pozitiv, clavisimbalum
Anna Petrtylová: soprán
Marek Žihla: tenor
&
Giorgos Dimitriou (Kypr, Rakousko): protopsaltis (sólo)
a členové Ensemble Hilaris

Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze
a pod záštitou velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse.

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde


12. 10. 2022, 19.30

Filokalie dneška
Současná klavírní tvorba inspirovaná pravoslavnou spiritualitou

Již tradičně představuje jeden koncert festivalu pražskému publiku současnou instrumentální hudbu inspirovanou duchovností východního křesťanství. Letos vás zveme do světa moderní a postmoderní klavírní tvorby skladatelů V. Mokranjace, J. Tavenera, I. Moodyho, A. Pärta a H. Bartoně (světová premiéra).

V. Mokranjac: Ozvěny (Odjeci)
J. Tavener: Ypakoe
I. Moody: 
Fioriture
A. Pärt: 
Für Alina
H. Bartoň: Preludium k žalmu 141, pro klavír a zvukovou stopu (světová premiéra)

Radka Hanáková: klavír 

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný
Online prodej vstupenek zde

19. 10. 2022, 19:30

Hildegarda z Bingenu a Kassia z Konstantinopole
Ženský dotek v duchovní hudbě na Východě a na Západě

Koncert je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, německé mystičce Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce sv. Kassii. Jejich díla zazní v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti.

Program: Symphonia armonie celestium revelationum, Ordo Virtutum, Troparion Kassianis aj.

Tiburtina Ensemble, umělecká vedoucí: Barbora Kabátková
Evanthia Vavoulioti (Řecko): psaltria
s doprovodem (isokratema) mužské části sboru Philokallia Ensemble

Koncert se koná s podporou Řeckého velvyslanectví v Praze, Řecké pravoslavné církve a pod záštitou velvyslance Řecké republiky J. E. Athanassiose Paressoglou.

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha 2
Vstupné: 300 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

BOHOSLUŽBA (vstup volný)

7. 9. 2022, 21:00 – 01:30 (8. 9. 2022)

Celonoční bdění ke svátku Narození přesvaté Bohorodice
aneb
Hudba ze Svaté hory Athos

Bohoslužba s autentickou byzantskou hudbou ze Svaté hory Athos v den svátku Narození přesvaté Bohorodice.

Fotios Kalyvas (Řecko): protopsaltis
Sotiris Tsepidis (Řecko): isokratis, psaltis
s doprovodem mužského sboru Chrámu Narození přesvaté Bohorodice, umělecký vedoucí: Marios Christou

Místo konání: Kostel Narození přesvaté Bohorodice, V Lázních 15, Malá Chuchle
Vstup volný

DOPROVODNÉ AKCE:

WORKSHOPY

27. 8. 2022

Umění interpretace a seznámení s „Mozartem byzantské hudby“ Petrem Peloponnesiem

dopoledne: 9.00–12.00
odpoledne: 14.00–16.00

Lektor: Petros Papaemmanouil (Řecko)

Obsah workshopu:
Po stručném úvodu do dějin, notace a modálního systému se workshop zaměří na zajímavou kapitolu ornamentiky byzantské hudby, tedy na historicky poučenou interpretaci melismatických ozdob, a také na tvorbu největšího řeckého skladatele 18. stol. Petra Peloponnesia, který je známý jako „Mozart byzantské hudby“. Jako vždy je nedílnou součástí workshopu sborový zpěv a nastudování skladeb různých modů a typů (sylabické, melismatické atd.) byzantské hudby.

Vstupní požadavky: Nejsou, ale zkušenost se sborovým zpěvem a základy hudební teorie jsou výhodou.

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Kateřinská zahrada, Viničná 468/2, Praha 2

Cena: 500 Kč (platba na místě v hotovosti nebo převodem na účet 559 435 8001/5500 s poznámkou „workshop – jméno účastníka“, např. „workshop – Jan Novák“)

Kapacita: 20 míst. Své místo můžete rezervovat na info@philokallia.com (doporučeno!)

VÝSTAVY

Od 1. 9. do 31. 10. 2022 / VSTUP VOLNÝ

Výstava tradičních rumunských bohoslužebných oděvů

Zcela ojedinělá výstava slibuje nevšední zážitek, neboť v Rumunsku je dodnes církevní oblečení silně ovlivněno místními lidovými kroji. Návštěvníci si mohou prohlédnout kněžská roucha zdobená lidovými motivy, originální lidové kroje a mnoho dalšího.

Otevírací doba:
pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–20:00
neděle: 7:00–12:00

Místo konání: Starokatolický katedrální chrám sv. Vavřince Petřínské sady Praha 1, Malá Strana 118 00

PŘEDNÁŠKY

19. 9. 2022, 17: 30 / VSTUP VOLNÝ

Svatá Kassia Konstantinopolská a byzantská hymnografie

doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

Povídání o slavné byzantské hymnografce z 9. století, kde se kromě jiného zastavíme i u slavného 75. kánonu Pátošestého sněmu, který se týká liturgického zpěvu.

Jazyk: čeština

Místo konání: Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, Pacovská 350/4, Praha 4

Přednáška se koná ve spolupráci s Ústavem východního křesťanství.

Ročník 2021

ARCHAION KALLOS 2021

Spolek Philokallia Vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Lubomíra Zaorálka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové, 
velvyslance  Řecké republiky J. E. Athanassiose Paressoglou,
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse

a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na Vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

BOHOSLUŽBA (vstup volný)

30. 9. 2021, od 20:30 do 1:00 (1. 10. 2020)

Celonoční bdění ke svátku sv. Romana Sladkopěvce (Melodose)
aneb Hudba ze Svaté hory Athos

Bohoslužba s autentickou byzantskou hudbou ze Svaté hory Athos v den svátku významného skladatele a hymnografa sv. Romana Sladkopěvce (Romanos Melodos) z 6. století.

Georgos Dimitriou (Kypr, Rakousko): prostopsaltis (sólo)
Dimitrios Vitsios (Velká Británie): prostopsaltis (sólo)

s doprovodem (isokratema) mužské části sboru Philokallia Ensemble

Místo konání: Chrám Narození přesvaté Bohorodice, V Lázních 15, Malá Chuchle
Vstup volný

Celonoční bdění se koná s podporou velvyslanectví Řecké republiky v Praze, Řecké pravoslavné církve a pod záštitou velvyslance Řecké republiky J. E. Athanassiose Paressoglou.

KONCERTY

3. 10. 2021, 19.30

Filokalie dneška

Současná instrumentální hudba inspirovaná pravoslavnou spiritualitou

Philip Glass: Klavírní kvintet Zvěstování (Annunciation), česká premiéra
Jiří Gemrot:
Klavírní kvintet Zesnutí – variační fantazie na pravoslavný nápěv, světová premiéra
Jan Ryant Dřízal:
Makom, světová premiéra

Radka Hanáková: klavír
Sedláčkovo kvarteto
1. housle – Michal Sedláček
2. housle – Jan Maceček
viola – Tomáš Krejbich
violoncello – Matěj Štěpánek

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný
Online prodej vstupenek zde

6. 10. 2021, 19.30 

Tři mládenci v peci ohnivé aneb Byzantská bohoslužba jako liturgická scéna

Česká premiéra jedné z nejpozoruhodnějších památek byzantské kultury. Historicky poučená interpretace ojedinělé byzantské bohoslužby s divadelními prvky v podání polského protopsaltise Marcina Abijského a mužské části pražského souboru Ensemble Hilaris.

Součástí programu jsou také skladby pozoruhodného hudebního rukopisu ze Supraślu datovaného do období 16.–17. století.

Marcin Abijski (Polsko): domestikos, sbormistr, umělecký vedoucí projektu
Ensemble Hilaris, umělecký vedoucí Kryštof Spirit (ČR)
Ioannis Tsounis (Řecko): sólo protopsaltis
s doprovodem (ison) členů athénského byzantského Plaltikis diakonoi

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Kateřinská zahrada, Viničná 468/2, Praha 2
Vstupné: 300 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Koncert se koná ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

7. 10. 2021, 19.30

Hudba bulharských klášterů

První část koncertu posluchače zavede do starých dob bulharské duchovní hudby. Její podoba, která má počátek ve slovanských regionech současného Bulharska a Makedonie na přelomu 9. a 10. století, vychází z řecké hudební tradice a je obohacena o prvky staroslověnského písemnictví z Preslavské a Ohridské literární školy. Přestože prodělala tisíciletý vývoj, její základní hudební podoba zůstává poměrně konzervativně uchována v původním znění.

Ve druhé části programu uslyšíte koncertní premiéru vybraných částí liturgie sv. Jana Zlatoústého od skladatele Igora Angelova. Toto zpracování vychází z původních a známých motivů používaných v bulharské liturgické tradici dodnes a je obohaceno o současné harmonické postupy při zachování úcty ke starým textům a nápěvům.

Ensemble Polyfonion, umělecký vedoucí: Igor Angelov

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný
Online prodej vstupenek zde


16. 10. 2021, 19.30

Byzanc jinak!

Již tradičně představuje jeden koncert festivalu pražskému publiku lidovou hudbu pravoslavných národů. Tentokrát to bude v podání řeckých hudebníků Gerasimose Papadopoulose a Alexandry Papastergiopoulou.

Součástí koncertu bude jam session s pražskou improvizační skupinou Modal Music Jams in Prague.

Gerasimos Papadopoulos: (Kypr – Řecko): zpěv, oud (orientální loutna)
Alexandra Papastergiopoulou: violoncello, bicí, zpěv

Jako host vystoupí zpěvačka Elli Aloneftou (Kypr)

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze a Kyperského Ministerstva školství a kultury, a pod záštitou velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse.

17. 10. 2021, 19:30

Hudba (z) ticha

Ojedinělá kombinace INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY a elektroakustické hudby vycházející z východokřesťanské spirituality

Valentin Silvestrov, Alexander Knaifel, Slavomír Hořínka, Jan Trojan aj.

Koncert Sacred Memories out of Silence vychází z takzvaných „hesychastických“ festivalu Archaion Kallos. Jde o tradici, kterou v rámci festivalu započal v roce 2016 koncert s názvem „Hesychasmus – hudba (z) ticha“ (pojmenování bylo nápadem skladatele S. Hořínky). Koncerty byly inspirovány – jak vyplývá z názvu – mystickou duchovností východního křesťanství a tichem, v podání ojedinělé kombinace instrumentální a elektroakustické hudby. Popularita těchto koncertů překvapivě rostla a postupně jsme si uvědomili, že jsme mimoděk objevili dosud skrytou a tajuplnou cestu, která nakonec vede mnohem dál, než by se na první pohled zdálo. Koncert představuje další krok na této objevné cestě a pracuje také s pojmem „Sacred Memories“, který odkazuje k faktu, že jde o duchovní metahudbu, mnohdy o hudbu metaliturgickou.

Program:
A. Knaifel:
Confession
V. Silvestrov:
Nostalghia
Slavomír Hořínka: Prayer inside (Soundscape kompozice)
Jan Trojan: Echo – zvukové intervence aj.

Andrea Mottlová: klavír

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 200 Kč, 100 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný
Online prodej vstupenek zde

WORKSHOPS

8. 10. 2021

Umění interpretace byzantského chorálu

dopoledne: 9.00–12.00
odpoledne:
14.00–17.00

Lektor: Petros Papaemmanouil (Řecko)

Místo konání: HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Výstavy

Od 1. 10. do 31. 10. 2021 / VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon

pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–20:00
neděle: 7:00–12:00

Místo konání: Starokatolický katedrální chrám sv. Vavřince Petřínské sady Praha 1,  Malá Strana 118 00

Přednášky

4. 10. 2021, 17:30 / VSTUP VOLNÝ

Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.

Přednáška představí pozdněbyzantskou liturgickou scénu provozovanou v předvánoční postní době v rámci jitřní bohoslužby. Scéna známá jako Mládenci v peci ohnivé byla doložena v rukopisech počínaje 15. stoletím. Budeme se společně zamýšlet nad okolnostmi, jež vedly ke vzniku této jedinečné byzantské bohoslužebné praktiky a stručně představíme její performativní kvality, ale i meze její divadelnosti.

Jazyk: čeština

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav, Nekázanka 887/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přednáška se koná ve spolupráci s Teatrologickou společností.

Projekce

9. 10. 2021, 19:00

Projekce dokumentárního filmu Starověrci (2001)

Režie: Jana Ševčíková
Místo konání: Městská knihovna v Praze – ústřední knihovna, Mariánské nám. 98/1, 110 00, Praha 1

Projekce se koná ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.

Ročník 2020

Starobylou krásu pandemie nezničila

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za Vaši podporu festivalu a rádi bychom Vám sdělili, že i v této pohnuté době se nám podařilo mnoho krásného z festivalového programu realizovat. Konkrétně máme za sebou několik úspěšných akcí, jako např. Celonoční bdění ke svátku sv. Jana Koukouzelise (30. 9. 2020), jehož se zúčastnili vynikající řečtí sólisté, a online koncert s názvem „Byzanc jinak!“ (20. 10. 2020) v podání řeckých hudebníků Gerasimose Papadopoulose a Alexandry Papastergiopoulou. Tito hudebníci nás přenesli až do Athén, kde představili řeckou duchovní lidovou hudbu, jak se obvykle děje během každého ročníku festivalu.

Dalším úspěchem je také nahrávání koncertu „Filokalie dneška“, jejž si budete moci vyslechnout prostřednictvím Českého rozhlasu, který jej bude nahrávat. V tomto místě patří velký dík Českému rozhlasu za podporu festivalu. Koncert představí českému publiku současnou instrumentální hudbu inspirovanou pravoslavnou tradicí. Na vlnách Českého rozhlasu tak uslyšíte dvě hudební lahůdky – českou premiéru skladby Annunciation“ Philipa Glasse a světovou premiéru skladby Makom, kterou na objednávku festivalu napsal Jan Dřízal. Spolu s nimi zazní skladby Arvo Pärta a Ivana Moodyho.

Proběhla také online přednáška přední rakouské muzikoložky Niny-Marie Wanek o muzikologovi Egonu Welleszovi, výstava malovaných křížů podle tradice Veselého hřbitova v Rumunsku a především bylo možné zúčastnit se Workshopu umění interpretace byzantského chorálu pod vedením muzikoložky a profesorky Aristotelovy univerzity v Soluni Marie Alexandru, Maria Christou a zpěvačky a lektorky byzantského zpěvu Evanthie Vavoulioti.

Bohužel, smutnou zprávou je, že výstava malovaných křížů, která se konala v chrámu sv. archanděla Michaela v Kinského sadech, zcela shořela spolu s kostelem.

Milí přátelé, i když šlo o zdaleka nejtěžší ročník festivalu, který nám způsobil hodně starostí, „starobylou krásu“ (tj. archaion kallos) pandemie nezničila. Články o festivalu si můžete přečíst na portálech klasikaplus.cz (zde) a Harmonie (zde).

Děkujeme všem našim sponzorům, mediálním partnerům a také přátelům festivalu, kteří festivalu a festivalovým umělcům, z nichž mnohým musela být zrušena vystoupení, pomohli příspěvkem na účet 559 435 8001/5500. Díky tomu můžeme pokračovat v naší činnosti. Děkujeme!

Aktuality:

Vážení a milí přátelé,
srdečně Vás zveme na online koncert

Byzanc jinak!

Účinkují:
Gerasimos Papadopoulos: zpěv, oud (orientální loutna)
Alexandra Papastergiopoulou: violoncello, bicí, zpěv

Již tradičně představuje jeden koncert festivalu pražskému publiku lidovou hudbu pravoslavných národů. Tentokrát to bude v podání řeckých hudebníků Gerasimose Papadopoulose a Alexandry Papastergiopoulou. Původně plánované vystoupení pražského Tria Fahrza a hudebnic Elli Aloneftou a Terezy Nikou muselo být bohužel zrušeno kvůli pandemii.

Koncert Byzanc jinak! se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze, kyperského Ministerstva školství a kultury a pod záštitou velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse.

Koncert můžete sledovat zdarma online na FB stránkách Spolku Philokallia v úterý 20. 10. 2020 ve 20:00 (českého času).

Pokud byste chtěli v této nelehké době pomoci festivalu a festivalovým umělcům, z nichž mnohým musela být zrušena vystoupení a přišli o práci, můžete tak učinit prostřednictvím účtu 559 435 8001/5500. Za Vaše příspěvky, které nám pomohou pokračovat v naší činnosti, Vám předem velmi děkujeme.

ARCHAION KALLOS 2020

Spolek Philokallia Vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Lubomíra Zaorálka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové, 
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na Vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.


PROGRAM

Bohoslužba (vstup volný)

Celonoční bdění ke svátku sv. Jana Koukouzelise
aneb
Hudba ze Svaté hory Athos

30. 9. 2020, od 20:30 do 1:00 (1. 10. 2020)

Bohoslužba s autentickou byzantskou hudbou ze Svaté hory Athos v den svátku významného skladatele sv. Jana Koukouzelise (14. stol.), jehož 740. výročí narození si letos připomínáme.

Konstantinos Fotopoulos (Řecko)
Fotios Kalyvas (Řecko)
s doprovodem Vídeňského byzantského mužského sboru

Kvůli epidemiologickým opatřením ze strany Rakouska nebude moci vystoupit původně avizovaný zpěvák Dimitris Apostolakis. Místo něj vystoupí řecký sólista Fotios Kalyvas.

Místo konání: Chrám Narození přesvaté Bohorodice, V Lázních 15, Malá Chuchle

Vstup volný

Koncerty

Pocta Čajkovskému   Odloženo na dobu neurčitou

7. 10. 2020, 19:30

Koncert k 180. narozeninám P. I. Čajkovskéhο

P. I. Čajkovskij: Liturgie sv. Jana Zlatoústého (výběr)

Sbor Notre Dame, řídí Leona Stříteská
Jako host vystoupí
Sbor Arcibiskupského gymnázia pod vedením Igora Angelova
Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje pod vedením Larissy Sakviny

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

sv. Kassia z Konstantinopole a sv. Hildegarda z Bingenu
aneb
Ženský dotek v duchovní hudbě na Východě a na Západě

Odloženo na dobu neurčitou

8. 10. 2020, 19:30 

Koncert je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, německé mystičce Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce sv. Kasii. Jejich díla zazní v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti.

Program: Symphonia armonie celestium revelationum, Troparion Kassianis aj.

Tiburtina Ensemble, umělecká vedoucí Barbora Kabátková
Evanthia Vavoulioti
, psaltria (Řecko)
s doprovodem mužského sboru řecké obce v Praze

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Kateřinská zahrada, Viničná 468/2, Praha 2
Vstupné: 300 Kč, 200 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Filokalie dneška     Odloženo na dobu neurčitou

12. 10. 2020, 19:30

Současná instrumentální hudba inspirovaná pravoslavnou spiritualitou

Philip Glass: Klavírní kvintet „Annunciation“, česká premiéra
Jan Dřízal: Makom, světová premiéra
Arvo Pärt:
Fratres
Ivan Moody: Kharama

Andrea Mottlová (Vavrušová) – klavír
Sedláčkovo kvarteto
1. housle – Michal Sedláček
2. housle – Jan Maceček
viola – Tomáš Krejbich
violoncello – Matěj Štěpánek

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný
Online prodej vstupenek zde


Hesychasmus – hudba (z) ticha
aneb
Mnohozvučné ticho…       Odloženo na dobu neurčitou

14. 10. 2020, 19:30

Ojedinělá kombinace byzantské vokální hudby a elektroakustické hudby vycházející z východokřesťanské spirituality

Jan Koukouzelis, byzantský chorál, Slavomír Hořínka, Mikuláš Mrva

Jedinečný koncert festivalu, který se tradičně zabývá hesychasmem a kalofonií, tedy tichem a mnohozvučností, tentokrát inspirovaný osobností sv. Jana Koukouzelise (14. stol.), jehož 740. výročí narození si letos připomínáme. Zazní vokální byzantská hudba v podání vynikajícího řeckého protopsaltise I. Tsounise a Philokallia Ensemble s doprovodem zvukových instalací a elektroakustické hudby českých skladatelů.

Program:
sv. Jan Koukouzelis: koinonikon – 1. plagální modus, kratema – 3. modus aj.
byzantský chorál z bohoslužby sv. Jana Koukouzelise
Slavomír Hořínka: Tvář, zvuková instalace (pražská premiéra)
Mikuláš Mrva: Mnohozvučná slavnost (světová premiéra)

Ioannis Tsounis: protopsaltis (zpěv), Řecko
Philokallia Ensemble, umělecký vedoucí Marios Christou

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 280 Kč, 180 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

 

Byzanc jinak!  Odloženo na dobu neurčitou

16. 10. 2020, 19:30

Netradiční kombinace duchovní lidové hudby a volné improvizace pražského tria Fahrza

Již tradičně představuje jeden koncert festivalu pražskému publiku lidovou hudbu pravoslavných národů. Tentokrát to bude v podání řeckého zpěváka Gerasimose Papadopoulose ve spolupráci s improvizačním pražským Dechovým triem Fahrza.

Gerasimos Papadopoulos (Kypr – Řecko): zpěv, oud (orientální loutna)

Dechové trio Fahrza:
Kristýna Farag: flétna, zpěv
Zdenek Závodný: saxofony, tarogáto, perkuse, zpěv
Michal Hrubý
: klarinety, saxofon, flétna, perkuse, zpěv

Jako host vystoupí zpěvačka Elli Aloneftou a Tereza Nikou (kanonaki)

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)

Online prodej vstupenek zde

Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze a Kyperského Ministerstva školství a kultury.


DOPROVODNÉ AKCE

Workshop

Umění interpretace byzantského chorálu:
Performing St. Kassia        BUDE!

9. 10. 2020, od 9:00 do 17:00

jazyk: angličtina

Místo konání: Kampus Hybernská, Sál 2D, Hybernská 4, Prague 1

Více informací zde

Výstava      BUDE!

OD 1. 10. DO 31. 10. 2020/ VSTUP VOLNÝ

Výstava malovaných křížů podle tradice Veselého hřbitova v Rumunsku.

Místo konání: Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

Otevírací doba:
pondělí: 8:00–10:00 (dopoledne)
středa: 19:00–20:00
pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–21:00
neděle: 9:00–13:00
Vstup volný

Přednáška

1. 10. 2020, 17:30 / VSTUP VOLNÝ

Egon Wellesz: A Western Composer-Musicologist rooted in the East

Doz. Dr. Nina-Maria Wanek (Rakousko)

Jazyk: angličtina

Místo konání: online přednáška

Join Zoom Meeting

Pro heslo prosím napište na: workshopsacredmusic@gmail.com

Abstract:

The Austrian composer and Byzantinist Egon Wellesz (1885–1974) is regarded as one of the
founders of Byzantine musicology (beside H. J. W. Tillyard and Carsten Høeg). His main
achievement as musicologist was that of deciphering the dynamic meaning of the Byzantine
neumes and describing systematically the history of Byzantine chant with a special focus on
connections between Eastern and Western liturgical music. What is less known though is the
fact that Wellesz also drew inspiration from Byzantine chant as a composer. Thus, two of his
works – “Festliches Präludium” (op. 100) and the cantata “Mirabile Mysterium” (op. 101) from
1966/67 – are based on Byzantine melodies.
On the occasion of his 135th birthday, this talk will offer insights into Wellesz’s work as a
Byzantinist as well as a composer, presenting details from his hitherto mostly unknown personal
letters and writings. Thus, a multifaceted and fascinating portrait of a personality will emerge,
who not only knew the 20th century-musical elite (starting as a pupil of Arnold Schönberg), but
who also founded and distinctly shaped the research field of Byzantine musicology.

Ročník 2019

ARCHAION KALLOS 2019

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Objevná dramaturgie festivalu také tentokrát představuje jedinečné koncerty, které odhalují mimo jiné vztah pravoslavné hudby k českému hudebnímu dění. Takový je i koncert u příležitosti 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů s názvem Byzantská hudba Bohuslava Martinů, jenž odkrývá významný vliv řecko-byzantské hudby na operu Řecké pašije, či koncert Spasi Bože – Pravoslavná hudba Miroslava Košlera, který připomíná přínos a vztah významného českého sbormistra k pravoslavné hudbě.

Po velkém úspěchu loňského koncertu Byzanc v Kampusu Hybernská, který ukázal v Čechách dosud neznámou krásu neliturgické a paraliturgické byzantské hudby, festival letos pozval vynikající kyperský soubor Santouto, který se specializuje na historicky poučenou interpretaci této hudby v podání dobových nástrojů (řecká loutna, santúr). Koncert se tentokrát koná v Café Kampus.

Festival představí i letos široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, znamennyj raspěv, staroruská polyfonie, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. RachmaninovP. ČesnokovA. Kastalskij aj.) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a Valentin Silvestrov. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb českých autorů, tentokrát Michala Rataje.

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Lubomíra Zaorálka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové, 
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharuse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.


PROGRAM

Byzanc v kavárně

2. 10. 2019, 19:30

Tradiční lidová duchovní a světská hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Malá Asie, Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckého souboru Santouto.

Konstantina Xenofontos: zpěv
Charalambos Panteli: řecká loutna
Veronika Aloneftou: santúr
Giorgos Lambrou: housle

Místo konání: Kavárna a Galerie Café Kampus, Náprstkova 10, 110 00 Praha 1
Vstupné: 280 Kč, 200 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze a Kyperského Ministerstva školství a kultury.

Klenoty ruské duchovní hudby, 1. část
Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého podle staroruské tradice

6. 10. 2019, 9:30 (DOPOLEDNE, V RÁMCI BOHOSLUŽBY), VSTUP VOLNÝ

Znamennyj raspěv, raná ruská polyfonie aj.

Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
VSTUP VOLNÝ

Klenoty ruské duchovní hudby, 2. část
Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého z pera S. Rachmaninova, A. Kastalského a P. Česnokova

6. 10. 2019, 19:30

Pražští Pěvcisbormistr: Stanislav Mistr

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde


Spasi Bože
Pocta M. Košlerovi aneb
Pravoslavná hudba Miroslava Košlera

7. 10. 2019, 19:30

Přední český sbormistr Miroslav Košler měl, mimo jiné, i silný vztah k pravoslavné hudbě. O jeho hlubokém zájmu a lásce k hudbě východního křesťanství svědčí velké množství jeho sborových úprav (viz např. CD Spasi Bože) a také fakt, že jako první učil řemeslo řízení pravoslavných sborů řecké sbormistry Maria Christou (ředitele festivalu Archaion Kallos) a Solona Kladase. Na koncertě zazní skladby, které M. Košler miloval, dirigoval a také upravil, v podání jeho žáků a spolupracovníků a také premiéra české verze proslaveného hymnu sv. Nektaria Eginského Agni parthene.

Program: pravoslavné zpěvy P. ČesnokovaP. I. ČajkovskéhoS. RachmaninovaA. D. Kastalského aj. a také autorské sborové úpravy M. Košlera

Účinkují:
Pražský smíšený sbor, sbormistr: Jiří Petrdlík
sólo: Lukáš Hynek Krämer, baryton

VUS UK (Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze)
sbormistr: Ondřej Kunovský

Philokallia EnsembleSbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucíMarios Christou
hostující dirigentPavel Trojan Jr.

Jako host vystoupí Dětský sbor Cyrilo-Metodějské školy,
hudební nastudování: Larissa Sakvina

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Byzantská hudba Bohuslava Martinů

10. 10. 2019, 19:30

Po velkém úspěchu koncertu Řecké Velikonoce Bohuslava Martinů, který se konal v roce 2017 a poprvé ukázal vlivy a citace byzantské hudby v opeře Řecké pašije, připravuje festival Archaion Kallos u příležitosti 60. výročí úmrtí významného českého skladatele (2019) další koncert, který se tímto tématem zabývá. Na koncertě zazní byzantské skladby, které použil Bohuslav Martinů v opeře Řecké pašije, a také byzantské hymny z nově objeveného rukopisu B. Martinů, a to v originální podobě v podání předního řeckého protopsaltise Grigoria Anastasiou i ve zpracování skladatele v podání souboru Piccolo coro.

Piccolo coro, sbormistr: Marek Valášek (Česká republika)
sólo: Grigorios Anastasiou (Řecko)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Hesychasmus – hudba (z) ticha

OJEDINĚLÁ KOMBINACE INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY A LIVE ELECTRONICS VYCHÁZEJÍCÍ Z PRAVOSLAVNÉ SPIRITUALITY

20. 10. 2019, 19:30

Arvo Pärt, Valentin Silvestrov, Michal Rataj, sv. Jan Koukouzelis, byzantská hudba aj.
Poslední koncert festivalu, který se tradičně zabývá hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením.

Jan Pudlák: klavír
Kyriakos Kyriakou: klavír
Philokallia Ensemble, umělecký vedoucí: Marios Christou
Michal Rataj: live electronics

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde


DOPROVODNÉ AKCE


PROJEKCE

Projekce dokumentárního filmu

CESTA NA SVATOU HORU ATHOS

16. 10. 2019, 20:00 / VSTUP VOLNÝ

Jazyk: řečtina s anglickými titulky

Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a; 120 00 Praha 2- Nové Město


VÝSTAVY

Výstava

OD 1. 10. DO 31. 10. 2019 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

Otevírací doba:
pondělí: 8:00–10:00 (dopoledne)
středa: 19:00–20:00
pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–21:00
neděle: 9:00–13:00
Vstup volný


PŘEDNÁŠKY

14. 10. 2019, 18:00 / VSTUP VOLNÝ

Prof. Evžen Kindler: teolog a muzikolog
Haig Utidjian, Ph.D.

Jazyk: čeština
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a; 120 00 Praha 2- Nové Město

Ročník 2018

„Osvícený“ Východ aneb Osvícenství a osvícení v hudbě východního křesťanství

Spolek Philokallia vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).
Letošní, již devátý ročník festivalu (2018) je výjimečný mimo jiné i proto, že se inspiroval 240. výročím úmrtí největšího postbyzantského skladatele 18. stol. Petra Pelloponisia a zabývá se tématem „‚Osvícený‘ Východ aneb Hudba doby osvícenství na křesťanském Východě“.
Pojem „světlo“ je základem obou slov – osvícenství i osvícení, přitom jejich chápání a vliv na Východě a na Západě jsou zcela odlišné. Západní osvícenství (Aufklärung, le Siècle des Lumières) se zaměřuje zejména na lidský rozum a logiku jako na hlavní prostředky poznání a rozvíjení, tedy „osvětlení“ člověka. Ve stejné době na Svaté Hoře Athos sv. Nikodém Svatohorec kompiluje jeden z nejdůležitějších spisů pravoslavné spirituality – Filokalii, podle které člověk může být doopravdy osvícen jen „nestvořeným světlem“, tedy pomocí „Božských nestvořených energií“. V tomto procesu lidský rozum a logika nehrají zásadní roli. Duchovní hudba, jak na západě, tak i na východě Evropy, reflektuje velmi zajímavým způsobem ideje západního osvícenství a také pravoslavné chápání osvícení. Tomuto tématu budοu věnovány dva koncerty festivalu, jedna bohoslužba, přednášky a hlavně Mezinárodní konference Duchovní hudba na Východě a na Západě (více o konferenci zde).
Další zajímavostí tohoto ročníku je koncert Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur, který jako první představí v Praze dosud neznámé skladby z rukopisu kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství).
I letos festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní byzantská hudba, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (S. Rachmaninov – Celonoční bdění) až po díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt a Gennadij N. Lapajev. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb mladých českých autorů, tentokrát Jakuba Rataje a Jana Duška.

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Antonína Staňka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové,
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

PROGRAM

Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur

1. 10. 2018, 19:30

Koncert představí bohatství duchovní hudby Kypru ve formě dialogu mezi západní a východní tradicí, neboť obě tyto tradice byly ve středověku zastoupeny v kyperských chrámech, vzdálených třeba jen několik metrů od sebe. V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství) a také české premiéry vícehlasých motetů významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9. Zazní také duchovní skladby z doby osvícenství.

Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí: David Eben (Česká republika)
Philokallia Ensemble, Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucí: Marios Christou (Kypr, Česká republika)
Antonios Aetopoulos (Řecko) – protopsaltis
Sbor Arcibiskupského gymnázia
sbormistři: Aikaterini Asfoura, Igor Angelov (Kypr, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde


Osvícenství a osvícení
aneb Mše a liturgie
Duchovní hudba 18. stol. na Východě a na Západě

4. 10. 2018, 19:30

Výjimečná dramaturgie, která představí různá zhudebnění „západní mše svaté“ z pera velkých mistrů klasické hudby, jako je W. A. Mozart, a zároveň pozoruhodná zhudebnění „východní liturgie sv. Jana Zlatoústého“ od proslulých ukrajinských autorů M. Berezovského, D. Bortňanského aj.

Piccolo coro & Piccola orchestra, dirigent: Marek Valášek (Česká republika)
Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150Kč
Online prodej vstupenek zde

Celonoční bdění

13. 10. 2018, 19:30

S. Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37
Jan Dušek: Čtyři písně Šalamounovy II – světová premiéra
Bohemiachor, sbormistr Kryštof Spirit (Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150Kč (studenti, důchodci)
Online prodej vstupenek zde


Byzanc v Kampusu Hybernská

16. 10. 2018, 19:30

Tradiční lidová duchovní hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckých souborů Chorodia Agiu Georgiu, Qaraba Ensemble a dalších hostů.
Koncert se uskuteční za spolupráce s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Vstupné: 100 Kč, pro studenty UK vstup volný
Online prodej vstupenek zde

Světlo tiché…
hudbou (z) ticha k osvícení

18. 10. 2018, 19:30

Arvo Pärt, Gennadij N. Lapajev, Jakub Rataj (světová premiéra), byzantská hudba, aj.
Poslední koncert festivalu tradičně se zabývající hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením, tentokrát inspirovaný tématem letošního ročníku festivalu, tj. východní duchovní hudbou jako prostředkem osvícení (φωτισμός).

Sára Medková: klavír
Jakub Rataj: zvukové intervence

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč (studenti, důchodci), pro studenty hudby vstup volný
Online prodej vstupenek zde

BOHOSLUŽBA

„Osvícený“ Východ
aneb
Hudba doby osvícenství v Konstantinopoli
Liturgie sv. Jana Zlatoústého se skladbami největších konstantinopolských skladatelů 18. století

7. 10. 2018, 9:30 (DOPOLEDNE), VSTUP VOLNÝ

P. Chalatzoglou, Β. Byzantios, P. Peloponnesios.

Protopsaltis Konstantinos Bousdekis s doprovodným sborem (byzantský ison)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstup volný

Výstava

OD 1. 10. DO 31. 10. 2018 VSTUP VOLNÝ

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

Otevírací doba:
pondělí: 8:00 -10:00 (dopoledne)
středa: 19:00 – 20:00
pátek: 19:00 – 20:00
sobota: 19:00 – 21:00
neděle: 9:00 – 13:00
Vstup volný

11. 10. 2018, 14:30 P.M / VSTUP VOLNÝ

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici
Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, Česká republika)

Klasicistické formy z konstantinopolských dílen
PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)

Datum a místo budou upřesněny v následujících dnech.

Jazyk: čeština
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 Místnost: R107

Hlavní partneři

#
#
#
#
#
#
#

Partneři

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Mediální partneři

#
#
#
#
#
#
#
#