Ročník 2020 | Philokallia

Ročník 2020

Starobylou krásu pandemie nezničila

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za Vaši podporu festivalu a rádi bychom Vám sdělili, že i v této pohnuté době se nám podařilo mnoho krásného z festivalového programu realizovat. Konkrétně máme za sebou několik úspěšných akcí, jako např. Celonoční bdění ke svátku sv. Jana Koukouzelise (30. 9. 2020), jehož se zúčastnili vynikající řečtí sólisté, a online koncert s názvem „Byzanc jinak!“ (20. 10. 2020) v podání řeckých hudebníků Gerasimose Papadopoulose a Alexandry Papastergiopoulou. Tito hudebníci nás přenesli až do Athén, kde představili řeckou duchovní lidovou hudbu, jak se obvykle děje během každého ročníku festivalu.

Dalším úspěchem je také nahrávání koncertu „Filokalie dneška“, jejž si budete moci vyslechnout prostřednictvím Českého rozhlasu, který jej bude nahrávat. V tomto místě patří velký dík Českému rozhlasu za podporu festivalu. Koncert představí českému publiku současnou instrumentální hudbu inspirovanou pravoslavnou tradicí. Na vlnách Českého rozhlasu tak uslyšíte dvě hudební lahůdky – českou premiéru skladby „Annunciation“ Philipa Glasse a světovou premiéru skladby „Makom“, kterou na objednávku festivalu napsal Jan Dřízal. Spolu s nimi zazní skladby Arvo Pärta a Ivana Moodyho.

Proběhla také online přednáška přední rakouské muzikoložky Niny-Marie Wanek o muzikologovi Egonu Welleszovi, výstava malovaných křížů podle tradice Veselého hřbitova v Rumunsku a především bylo možné zúčastnit se Workshopu umění interpretace byzantského chorálu pod vedením muzikoložky a profesorky Aristotelovy univerzity v Soluni Marie Alexandru, Maria Christou a zpěvačky a lektorky byzantského zpěvu Evanthie Vavoulioti.

Bohužel, smutnou zprávou je, že výstava malovaných křížů, která se konala v chrámu sv. archanděla Michaela v Kinského sadech, zcela shořela spolu s kostelem.

Milí přátelé, i když šlo o zdaleka nejtěžší ročník festivalu, který nám způsobil hodně starostí, „starobylou krásu“ (tj. archaion kallos) pandemie nezničila. Články o festivalu si můžete přečíst na portálech klasikaplus.cz (zde) a Harmonie (zde).

Děkujeme všem našim sponzorům, mediálním partnerům a také přátelům festivalu, kteří festivalu a festivalovým umělcům, z nichž mnohým musela být zrušena vystoupení, pomohli příspěvkem na účet 559 435 8001/5500. Díky tomu můžeme pokračovat v naší činnosti. Děkujeme!

Aktuality:

Vážení a milí přátelé,
srdečně Vás zveme na online koncert

Byzanc jinak!

Účinkují:
Gerasimos Papadopoulos: zpěv, oud (orientální loutna)
Alexandra Papastergiopoulou: violoncello, bicí, zpěv

Již tradičně představuje jeden koncert festivalu pražskému publiku lidovou hudbu pravoslavných národů. Tentokrát to bude v podání řeckých hudebníků Gerasimose Papadopoulose a Alexandry Papastergiopoulou. Původně plánované vystoupení pražského Tria Fahrza a hudebnic Elli Aloneftou a Terezy Nikou muselo být bohužel zrušeno kvůli pandemii.

Koncert Byzanc jinak! se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze, kyperského Ministerstva školství a kultury a pod záštitou velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse.

Koncert můžete sledovat zdarma online na FB stránkách Spolku Philokallia v úterý 20. 10. 2020 ve 20:00 (českého času).

Pokud byste chtěli v této nelehké době pomoci festivalu a festivalovým umělcům, z nichž mnohým musela být zrušena vystoupení a přišli o práci, můžete tak učinit prostřednictvím účtu 559 435 8001/5500. Za Vaše příspěvky, které nám pomohou pokračovat v naší činnosti, Vám předem velmi děkujeme.

ARCHAION KALLOS 2020

 

Spolek Philokallia Vás zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Lubomíra Zaorálka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové, 
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharuse
a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

Těšíme se na Vás a věříme, že také letošní ročník našeho festivalu bude dalším krokem, jenž nás společně přiblíží k archaion kallos.

 


PROGRAM

Bohoslužba (vstup volný):

Celonoční bdění ke svátku sv. Jana Koukouzelise
aneb
Hudba ze Svaté hory Athos

30. 9. 2020, od 20:30 do 1:00 (1. 10. 2020)

Bohoslužba s autentickou byzantskou hudbou ze Svaté hory Athos v den svátku významného skladatele sv. Jana Koukouzelise (14. stol.), jehož 740. výročí narození si letos připomínáme.

Konstantinos Fotopoulos (Řecko)
Fotios Kalyvas (Řecko)
s doprovodem Vídeňského byzantského mužského sboru

Kvůli epidemiologickým opatřením ze strany Rakouska nebude moci vystoupit původně avizovaný zpěvák Dimitris Apostolakis. Místo něj vystoupí řecký sólista Fotios Kalyvas.

Místo konání: chrám Narození přesvaté Bohorodice, V Lázních 15, Malá Chuchle

Vstup volný

 

Koncerty:

Pocta Čajkovskému   Odloženo na dobu neurčitou

7. 10. 2020, 19:30

Koncert k 180. narozeninám P. I. Čajkovskéhο

P. I. Čajkovskij: Liturgie sv. Jana Zlatoústého (výběr)

Sbor Notre Dame, řídí Leona Stříteská
Jako host vystoupí
Sbor Arcibiskupského gymnázia pod vedením Igora Angelova
Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje pod vedením Larissy Sakviny

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

sv. Kassia z Konstantinopole a sv. Hildegarda z Bingenu
aneb
Ženský dotek v duchovní hudbě na Východě a na Západě

Odloženo na dobu neurčitou

8. 10. 2020, 19:30 

Koncert je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, německé mystičce Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce sv. Kasii. Jejich díla zazní v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti.

Program: Symphonia armonie celestium revelationum, Troparion Kassianis aj.

Tiburtina Ensemble, umělecká vedoucí Barbora Kabátková
Evanthia Vavoulioti
, psaltria (Řecko)
s doprovodem mužského sboru řecké obce v Praze

Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Kateřinská zahrada, Viničná 468/2, Praha 2

Vstupné: 300 Kč, 200 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

Filokalie dneška     Odloženo na dobu neurčitou

12. 10. 2020, 19:30

Současná instrumentální hudba inspirovaná pravoslavnou spiritualitou

Philip Glass: Klavírní kvintet „Annunciation“, česká premiéra
Jan Dřízal: Makom, světová premiéra
Arvo Pärt:
Fratres
Ivan Moody: Kharama

Andrea Mottlová (Vavrušová) – klavír
Sedláčkovo kvarteto
1. housle – Michal Sedláček
2. housle – Jan Maceček
viola – Tomáš Krejbich
violoncello – Matěj Štěpánek

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný
Online prodej vstupenek zde


Hesychasmus – hudba (z) ticha
aneb
Mnohozvučné ticho…       Odloženo na dobu neurčitou

14. 10. 2020, 19:30

Ojedinělá kombinace byzantské vokální hudby a elektroakustické hudby vycházející z východokřesťanské spirituality

Jan Koukouzelis, byzantský chorál, Slavomír Hořínka, Mikuláš Mrva

Jedinečný koncert festivalu, který se tradičně zabývá hesychasmem a kalofonií, tedy tichem a mnohozvučností, tentokrát inspirovaný osobností sv. Jana Koukouzelise (14. stol.), jehož 740. výročí narození si letos připomínáme. Zazní vokální byzantská hudba v podání vynikajícího řeckého protopsaltise I. Tsounise a Philokallia Ensemble s doprovodem zvukových instalací a elektroakustické hudby českých skladatelů.

Program:
sv. Jan Koukouzelis: koinonikon – 1. plagální modus, kratema – 3. modus aj.
byzantský chorál z bohoslužby sv. Jana Koukouzelise
Slavomír Hořínka: Tvář, zvuková instalace (pražská premiéra)
Mikuláš Mrva: Mnohozvučná slavnost (světová premiéra)

Ioannis Tsounis: protopsaltis (zpěv), Řecko
Philokallia Ensemble, umělecký vedoucí Marios Christou

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2

Vstupné: 280 Kč, 180 Kč (studenti, senioři)
Online prodej vstupenek zde

 

Byzanc jinak!  Odloženo na dobu neurčitou

16. 10. 2020, 19:30

Netradiční kombinace duchovní lidové hudby a volné improvizace pražského tria Fahrza

Již tradičně představuje jeden koncert festivalu pražskému publiku lidovou hudbu pravoslavných národů. Tentokrát to bude v podání řeckého zpěváka Gerasimose Papadopoulose ve spolupráci s improvizačním pražským Dechovým triem Fahrza.

Gerasimos Papadopoulos (Kypr – Řecko): zpěv, oud (orientální loutna)

Dechové trio Fahrza:
Kristýna Farag: flétna, zpěv
Zdenek Závodný: saxofony, tarogáto, perkuse, zpěv
Michal Hrubý
: klarinety, saxofon, flétna, perkuse, zpěv

Jako host vystoupí zpěvačka Elli Aloneftou a Tereza Nikou (kanonaki)

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1 

Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)

Online prodej vstupenek zde

Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze a Kyperského Ministerstva školství a kultury.

 

 


DOPROVODNÉ AKCE

 

Workshop

Umění interpretace byzantského chorálu:
Performing St. Kassia        BUDE!

9. 10. 2020, od 9:00 do 17:00

jazyk: angličtina

Místo konání: Kampus Hybernská, Sál 2D, Hybernská 4, Prague 1

Více informací zde

 

Výstava      BUDE!

OD 1. 10. DO 31. 10. 2020/ VSTUP VOLNÝ

Výstava malovaných křížů podle tradice Veselého hřbitova v Rumunsku.

Místo konání: Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

otvírací doba:
pondělí: 8:00–10:00 (dopoledne)
středa: 19:00–20:00
pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–21:00
neděle: 9:00–13:00
vstup volný

 

 

Přednáška

1. 10. 2020, 17:30 / VSTUP VOLNÝ

Egon Wellesz: A Western Composer-Musicologist rooted in the East

Doz. Dr. Nina-Maria Wanek (Rakousko)

Jazyk: angličtina

Místo konání: online přednáška

Join Zoom Meeting

Pro heslo prosím napište na: workshopsacredmusic@gmail.com

Abstract:

The Austrian composer and Byzantinist Egon Wellesz (1885–1974) is regarded as one of the
founders of Byzantine musicology (beside H. J. W. Tillyard and Carsten Høeg). His main
achievement as musicologist was that of deciphering the dynamic meaning of the Byzantine
neumes and describing systematically the history of Byzantine chant with a special focus on
connections between Eastern and Western liturgical music. What is less known though is the
fact that Wellesz also drew inspiration from Byzantine chant as a composer. Thus, two of his
works – “Festliches Präludium” (op. 100) and the cantata “Mirabile Mysterium” (op. 101) from
1966/67 – are based on Byzantine melodies.
On the occasion of his 135th birthday, this talk will offer insights into Wellesz’s work as a
Byzantinist as well as a composer, presenting details from his hitherto mostly unknown personal
letters and writings. Thus, a multifaceted and fascinating portrait of a personality will emerge,
who not only knew the 20th century-musical elite (starting as a pupil of Arnold Schönberg), but
who also founded and distinctly shaped the research field of Byzantine musicology.